26 marca br. liczna grupa naszych słuchaczy wzięła udział w konferencji pn. „MIASTO DLA SENIORA, SENIOR DLA MIASTA”, podczas której poruszone zostały sprawy związane z wdrażaniem „Srebrnej Gospodarki”, bezpieczeństwem seniorów, zapewnieniem jak najdłuższej samodzielności. Prezes Donata Malińska przedstawiła sposoby edukacji i aktywizacji słuchaczy w ramach Stowarzyszenia Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego m.in. dotyczące zagospodarowania czasu seniorów, profilaktyki zdrowia, wypoczynku, nauki języków obcych i wielu innych aktywności. Natomiast Liderka Wolontariatu Edyta Mężyk
zaprezentowała zaangażowanie naszych wolontariuszek w działania międzypokoleniowe. Nasz zespół śpiewaczy uświetnił swoimi wykonaniami wokalnymi to ważne wydarzenie.

Zaprezentowana została przez D. Malińską również ankieta dedykowana Seniorom, ważna dla wszystkich środowisk naszego miasta, dzięki której zbadane zostaną potrzeby osób starszych i będzie można wytyczyć sposoby, metody i środki ich realizacji. Interaktywna Ankieta jest już dostępna na stronie https://forms.gle/HPaPRRdVhMMif1D88

Zapraszamy do jej wypełnienia i wysłania.

Organizatorami wydarzenia byli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim oraz Miasto Wodzisław Śląski.

WUTW - Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku   Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek Wodzisławska Rada Seniorów Policja Wodzisław Śląski

27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, które każdego dnia wykonują ogromną i niezwykle ważną pracę na rzecz społeczeństwa.
Przy tej okazji Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim Anna Słotwińska – Plewka i Prezes Stowarzyszenia Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku - Donata Malińska zorganizowały konferencję „AKTYWNY W KAŻDYM WIEKU” .
W konferencji wzięli udział goście w osobach: Pan Starosta Leszek Bizoń z członkami Zarządu Powiatu, Pani Wiceprezydent Izabela Kalinowska, Pani Dyrektor PCPR Aleksandra Witoszek, Przewodnicząca Wodzisławskiej Rady Seniorów Grażyna Sitko, pracownicy PUP, słuchaczki i słuchacze Uniwersytetu oraz Seniorzy z terenu powiatu wodzisławskiego.
Przedstawione zostały w bardzo interesujący sposób prezentacje:
11:00-11:40 „Srebrne pokolenie na rynku pracy” -prezentacja prowadzona przez Panią Patrycję Borecką doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.
11:40-12:10 „Zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu osiągania dochodów. Rehabilitacja lecznicza z ZUS”- prezentacja prowadzona przez Kierownika oddziału ZUS w Wodzisławiu Śląskim dr Rafała Obetkona i z-cę Panią Beatę Boksa .
Słuchacze mogli też aktywnie wziąć udział w mini-zadaniu przygotowanym przez pracowników PUP.
W drugiej części spotkania uczestnicy skorzystali z „Punkt doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy”, gdzie dowiedzieli się o możliwościach rozwoju zawodowego i planowaniu zatrudnienia , mieli możliwość przygotowania CV i wykonania zdjęcia .
Członkinie Klubu Magiczna Igiełka i Klubu Rękodzieła zaprezentowały prace wykonywane podczas zajęć warsztatowych, gdzie rozwijają swoje pasje, poznają nowe techniki i tworzą kreatywne dzieła.
Dziękujemy bardzo wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konferencji.
Zarząd SWUTW

Za nami wydarzenie plenerowe „Akademia Zdrowego Seniora!”
17 czerwca 2023 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Rodzinnym Parku Rozrywki Trzy Wzgórza odbyło się Wydarzenie plenerowe pn. Edukacja i aktywizacja zdrowotna realizowane w ramach
zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Wodzisławiu Śląski - „Akademia Zdrowego Seniora”.
Uczestnicy skorzystali m.in. z pomiarów ciśnienia i natlenienia organizmu, badania BMI, mogli zapoznać się z różnymi formami zapobiegania dolegliwościom fizjologicznym, zabrać wiele darmowych próbek i ulotek poglądowych. Odbyła się też promocja zdrowych nawyków żywieniowych i zachowań prozdrowotnych oraz degustacja zdrowych deserów i produktów. Zaprezentowane zostały także oferty nieodpłatnych kursów i szkoleń dla seniorów przez Towarzystwo Edukacji Bankowej . Uczniowie PCKUiZ pomagali zainstalować aplikacje zdrowotne i wskazywali jak z nich korzystać. Prezentowali umiejętności robota NAO oraz filmowali wydarzenie z drona.
Można było też zapoznać się z usługami teleopieki oraz zapisać swoich podopiecznych do skorzystania z wsparcia oferowanego przez OPIEKANOVA.
Równocześnie odbywały się zajęcia rekreacyjno-aktywizujące,
konkurencje i zabawy sprawnościowe.
Uczestnicy na tablicach tworzyli wiersze i sentencje o zdrowiu. Nie obyło się bez wystawy prac malarskich oraz rękodzieła w wykonaniu naszych słuchaczek oraz warsztatów prowadzonych przez Szkoły Edukacji Innowacyjnej. Prowadzone były
zajęcia z terapii zajęciowej dedykowane dla seniorów i ich wnuków: bańki mydlane i balony, breloczki filcowane na sucho, malowanie na folii, chusta Klanza, klocki Bampy.
Dla uczestników wystąpiły grupy taneczne WUTW z pokazem Zumby i Tańca liniowego, grupa śpiewacza „Lubimy śpiewać” oraz gościnnie – grupa wokalna "Malwy" z Ukrainy.
Na zakończenie wydawany był ciepły posiłek z herbatą.
Zaszczycili nas także goście: Prezydent Miasta - Mieczysław Kieca i Wiceprezydent Izabela Kalinowska,
Dyrektor Anna Szweda-Piguła, Leszek Bizoń – Starosta Wodzisławski, Adam Krzyżak – Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Zemło – członek Zarządu Powiatu oraz radne Rady Powiatu Wodzisławskiego - Joanna Rduch-Kaszuba i Gabriela Kiełkowska, Dyrektor PCKZiU - Ewelina Limanowska, Dyrektor TEB - Piotr Struzik, Dyrektor SEI - Beata Baszczok, Alina LuszczymakKierownik teleopieki.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, wolontariuszom i osobom, dzięki którym to wydarzenie udało się zorganizować, w szczególności:
Miasto Wodzisław Śląski
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim
Szkoły Edukacji Innowacyjnej przy AHE w Wodzisławiu Śląskim
TEB Edukacja w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim
Śląskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Dom Bez Barier MAJA - Grażyna Malczyk
OPIEKANOVA-Centrum teleopieki w Jastrzębiu Zdroju
Parafia pw. NMP w Wodzisławiu Śląskim
Koło Gospodyń Wiejskich w Wodzisławiu Śląskim– Wilchwach
Stoisko WUTW Klub „Kruche Babeczki”: Agata Bukała, Renata Lewandowska
Trenerzy: Tomasz Bukała, Karina Powała, Piotr Sobala, Jan Folwarczny
Wolontariusze oraz wszyscy służący pomocą słuchacze WUTW

 

12 czerwca 2023 r. Prezes Stowarzyszenia Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Donata Malińska oraz Zofia Musiolik - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wzięły udział w Zebraniu Sprawozdawczym Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, której jesteśmy członkiem i miało miejsce w Krakowie-Łagiewnikach pod przewodnictwem Prezes OFSUTW – Wiesławy Borczyk.
Tematem obrad było m.in.:
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2022 – podjęcie uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2022.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022 - podjęcie uchwały.
Informacja o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwoju Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.
Wolne wnioski. Dyskusja.
WUTW będzie ubiegał się o udział w szkoleniach w ramach „Akademii Animatorów Bezpiecznej Polityki Senioralnej” w dniach 25 -27.07.2023 r. w Podegrodziu.

Następnego dnia, tj. 13 czerwca Liderzy i Przedstawiciele Organizacji Senioralnych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Gminnych Rad Seniorów wzięli udział w „FORUM TURYSTYKI SENIORALNEJ” organizowanego w ramach projektu pn. „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W czasie trwania Forum odbyły się następujące panele dyskusyjne i wystąpienia:

PANEL DYSKUSYJNY: Rola i znaczenie turystyki w życiu osób starszych. Potrzeby i bariery.

Moderator: Ewa Piłat, Dyrektor Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Kraków.

Paneliści:

 • prof. nzw. dr hab. Ewa Kozdroń, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego, Warszawa;
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech, Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Rolniczym, Kraków;
 • prof. nzw. dr hab. Zofia Szarota, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza, Sekcja Gerontologia Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk;
 • dr Joanna Gradek, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków.

PANEL DYSKUSYJNY: Turystyka senioralna w UTW i organizacjach senioralnych.

Moderator: Maria Zielony, Wiceprezes Zarządu, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń

Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku,

Leszno.

Paneliści:

 • Lucyna Bałandziuk, Prezes Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku, Cieszyn;
 • Elżbieta Kusina, Studentka Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Federacja
 • Stowarzyszeń Przewodnickich, licencjonowana przewodniczka turystyczna, Kraków;
 • Sebastian Kłosok, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków;
 • Ewa Kowalska, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Kraków.

WYSTĄPIENIA: Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna.

 • mec. Joanna Marcinkowska, Rzecznik Praw Pasażera Kolei, Urząd Transportu Kolejowego,Warszawa;
 • mł. insp. Wanda Mende, Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji, Komenda Główna Policji, Warszawa.

WYSTĄPIENIA: O współpracy podmiotów gospodarczych z organizacjami senioralnymi

w zakresie turystyki – część I.

 • przedstawiciel Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada, Warszawa;
 • przedstawiciel Fundacji „Z sercem do Pacjenta”, Katowice.

WYSTĄPIENIE: Turystyka senioralna elementem turystki społecznej. Aspekty organizacyjno- prawne.
dr Dominik Borek, Dyrektor Departamentu Turystki, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

WYSTĄPIENIA: O współpracy podmiotów gospodarczych z organizacjami senioralnymi w zakresie turystyki – część II.
- przedstawiciel Zakładu Zielarskiego „KAWON - HURT” Nowak sp.j., Gostyń;
- przedstawiciel Origin Investments sp. z o.o., Warszawa.
- Katarzyna Kucia – Gancarczyk- Fundacja „Z sercem dla pacjenta” – American Heart
of Poland –Ustroń (www.ahop.pl)

Dyskusja i podsumowanie.
Wnioski:
Turystyka senioralna stanowi najlepszy element dydaktyczny w utrzymaniu sprawności umysłowej i fizycznej osób starszych.
W Polsce konieczne jest zainstalowanie dużej ilości toalet dla turystów w wielu dostępnych miejscach, gdyż w tym zakresie występują ogromne braki, co wpływa na ograniczenie korzystania z niektórych form turystyki przez seniorów.
Sformułowany i przegłosowany został przez uczestników FORUM wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki:
„O opracowanie i wdrożenie programu aktywności turystycznej seniorów oraz bezpieczeństwa seniorów.”

Opracowała: Donata Malińska

30.05.2023 odbyło się zebranie sprawozdawcze, na którym, m.in. Pani Donata Malińska, Prezes WUTW, przedstawiła sprawozdanie merytoryczne finansowe z działalności naszego Stowarzyszenia za rok 2022 oraz kilka ważnych uchwał. Można z dokumentami z tego wydarzenia zapoznać się na naszej internetowej stronie.
Podczas dzisiejszego zebrania Pani Zofia Musiolik, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Za udzieleniem absolutorium byli wszyscy obecni na zebraniu Członkowie stowarzyszenia. Pani Prezes Donata Malińska podziękowała za pozytywną ocenę pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz Społeczności WUTW za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej organizacji.
Przed właściwym zebraniem sprawozdawczym, w obecności zebranych Słuchaczy, przedstawicielki Zarządu WUTW podziękowły  Gospodarzom Muzeum - Pałacu Dietrichsteinów, Panu Dyrektorowi Sławomirowi Kulpie i Pani Manager, Hannie Blokesz- Baczy za współpracę w roku akademickim 2022/23 oraz serdeczną otwartość na potrzeby naszego Stowarzyszenia. W spotkaniu brała udział Pani Wiceprezydent Wodzisławia Śl., Izabela Kalinowska, której ciepło dziękujemy za obecność z nami.
Wydarzenie uświetnił występ naszej Grupy Śpiewaczej "Lubimy Śpiewać" pod kierunkiem Pani Profesor Izabelli Zieleckiej-Panek. Akompaniament Pan Dariusz Panek.
Natomiast w przerwie zebrania Grupa Teatralna "Młodzi Duchem" przy WUTW zaprezentowała "Zemstę" Aleksandry Fredry w reżyserii Pani Doroty Zawady.
Po spotkaniu obecni mogli skosztować małe przekąski przygotowane przez uczniów z Zespołu Szkół.Ekpnomiczmych.
Ze szczegółowym sprawozdaniem za rok 2022 =, które było głównym przedmiotem zebrania, można zapoznać się w zakładce -> Sprawozdania WUTW., do czego goraco zachecamy.

ALEŻ BYŁO PRACOWICIE, RADOŚNIE I SMACZNIE !
Akcję "Sprzątanie świata lokalnie" - w Rodzinnym Parku Rozrywki na Trzech Wzgórzach zorganizowano w dniu 12 maja, w ramach realizacji projektu "Integracja pokoleń przez wspólne działania". Projekt jest finansowany i realizowany w ramach programu "UTW - Seniorzy w akcji" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę".
W akcji wzięły udział seniorki z Klubu Wolontariusza "Pomagamy" - na WUTW  oraz uczniowie klas 1-3 z S.P. 1 w Wodzisławiu Śl. - dzieci polskie i ukraińskie. W związku z projektem gościliśmy na WUTW osoby z Warszawy - koordynatorkę programu "Seniorzy w akcji" - Małgorzatę Stanowską, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" i Polsko - Amerykańską Fundację Wolności oraz Michała Nadolnego - fotografa, kamerzystę. Goście poznali naszą siedzibę w CAS-ie i zapoznali się z działalnością WUTW przeglądając kroniki. Wieczorem czas umiliła zabawa w kręgle.

9 maja br. w Pałacu Dietrichsteinów odbyło się „ Wiosenne popołudnie z piosenką i  filmem ” oraz prezentacja i konsultacje projektu nowego Statutu WUTW.
Popołudniowe spotkanie rozpoczęła Grupa Wokalna WUTW „ Lubimy śpiewać” przy  akompaniamencie i pod dyrekcją Pani profesor Izabelli Zieleckiej- Panek, która wprowadziła nas w wiosenny nastrój i dobry humor.
W kolejnej części nasi goście, na czele z  dr. inż. Henrykiem Kaletką -  Administratorem Strony „KREATYWNOŚĆ POLSKICH SENIORÓW” ,  zaprezentowali wiosenny pokaz filmowy, w którym podziwialiśmy kwiaty, słuchaliśmy refleksji i piosenek.
Goście wręczyli nam też literacki podarunek, a mianowicie tomik poezji „Wiosno, to Ty?”, który zawiera wyróżnione wiersze w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim dla Seniorów w 2023 roku. Następnie Prezes Donata Malińska zaprezentowała projekt nowego Statutu Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, omówione i wyjaśnione zostały poszczególne zapisy, uczestnicy wnieśli  kilka nowych propozycji .
I tak w miłej atmosferze zakończyliśmy  wiosenne popołudnie.

Grupa słuchaczy WUTW brała udział w realizacji zadania dofinansowanego ze środków PFRON w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pn. „Jedziemy po zdrowie” w Lądku-Zdroju w okresie od 23 – 30 kwietnia 2023 r. Podczas pobytu uczestnicy mieli okazję odwiedzić wiele ciekawych miejsc w Lądku –Zdroju i okolicy, wymienić można niektóre z nich: - Spacery w okolice Zakładu Przyrodoleczniczego „Wojciech”, gdzie w sąsiedztwie źródła „Dąbrówka” mieści się barokowa kaplica zdrojowa Matki Bożej na Pustkowiu – obecnie Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych(ul. Lipowa),podczas budowy której odkryto nowe źródło oraz zwiedzanie z przewodnikiem części uzdrowiskowej miasta, m. in. Zakładu Przyrodoleczniczego „Jerzy” stanowiącego kompleks budynków nazywanych powszechnie „Starym Jerzym” i „Nowym Jerzym”. Podziwianie budowli oraz rzeźb; -Zwiedzanie m.in.rynku miasteczka bogatego w barokowe i renesansowe kamieniczki w zachodniej i północnej pierzei, XIX-wieczny ratusz, XVI-wieczny pręgierz przeniesiony tu ze wsi Skrzynka na miejsce zaginionego oryginalnego i barokową figurę Trójcy Świętej; - Wieczorek taneczny oraz udział w Biesiadzie z tańcami i konsumpcją pstrąga; - Kąpiele w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Wojciech” w Parku Słowackiego zbudowanym w 1680 roku jako zakład kąpielowy na wzór łaźni tureckiej. Skorzystanie z pijalni wód mineralnych oraz zwiedzanie budynku, który jest zwieńczony ośmioboczną kopułą. - Spacer wokół Parku Dendrologicznego i Arboretum położonego na wysokości 475-500 m n. p. m, najwyżej pośród wszystkich arboretów w Polsce oraz zdobycie góry Trojak przez niektórych uczestników. - Zwiedzanie miasta Kłodzka oraz Twierdzy Kłodzkiej, Bazyliki Mniejszej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie oraz Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, a w drodze do domu odnowionego miasta Nysa z wkomponowanymi w nowoczesną architekturę zabytkowymi budowlami oraz zwiedzanie z przewodnikiem Bastionu Świętej Jadwigi. Organizatorka: Donata Malińska

Tegoroczny przedsylwestrowy koncert „Oskar Jasiński i jego Goście” został realizowany w ramach projektu „Kultura zbliża pokolenia” - rodzaj zadania publicznego „Organizowanie na terenie miasta wydarzeń kulturalnych, w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, spektakli, występów artystycznych”.

Po powitaniu wszystkich Gości, prowadząca wydarzenie Bożena Kowalczyk - w imieniu zarządu Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, serdecznie podziękowała:

1/ władzom Miasta Wodzisławia Śląskiego, za sfinansowanie dzisiejszego koncertu, który zamyka nasz projekt, bowiem – przypomnę – za nami już są trzy spotkania muzyczno – literackie.

2/ Pani Katarzynie Rokowskiej-Szyroki, dyrektor oraz pracownikom Wodzisławskiego Centrum Kultury, gospodarzom miejsca eventu,

3/ Stowarzyszeniu NASZ WODZISŁAW, za sponsorowanie szampanów oraz soków,

4/ Uczniom Szkoły Ekonomicznej za pomoc przy poczęstunku - oraz opiekunowi młodzieży, nauczycielowi, panu Jackowi Sendek,

5/ Klubowi Miłośników Muzyki i Teatru przy WUTW wraz z jego liderką, panią Elzbietą Wietecha, za organizację przedsięwzięcia.

WUTW – pomysłodawca projektu, po którego stronie była organizacja wydarzenia, sfinansował, m.in. skromny poczęstunek, na który Gości zaproszono po koncercie.

Następnie prezydent Wodzisławia Śl., pan Mieczysław Kieca, złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W przemówieniu swym podziękował mieszkańcom miasta oraz słuchaczom WUTW za wsparcie i wszystkie pomocnicze działania skierowane do przebywających u nas uchodźców z Ukrainy. Wspomniał również naszego kolegę, Andrzeja Płaczka, który przed laty był inicjatorem przedsylwestrowych koncertów.

Gospodarz koncertu, pan Oskar Jasiński - tenor, do współpracy zaprosił panią Zofię Garganisz -sopranistkę oraz pana Marcina Tomasza Kotarbę – tenora. Towarzyszył im zespół muzyczny MAES-QUARTET

i para taneczna Małgorzata Dorosiewicz Kotarba i Yatskevich-Yauheni.

Występ wzbudził ogromne emocje wśród uczestników, które zostały wyrażone gromkim aplauzem..

Na zakończenie, w holu WCK, Goście mieli okazję przy lampce szampana czy soku, złożyć znajomym i przyjaciołom świąteczne i noworoczne życzenia.

Tekst: Bożena Kowalczyk