Relacja z pobytu słuchaczy w Lądku - Zdroju

Grupa słuchaczy WUTW brała udział w realizacji zadania dofinansowanego ze środków PFRON w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pn. „Jedziemy po zdrowie” w Lądku-Zdroju w okresie od 23 – 30 kwietnia 2023 r. Podczas pobytu uczestnicy mieli okazję odwiedzić wiele ciekawych miejsc w Lądku –Zdroju i okolicy, wymienić można niektóre z nich: - Spacery w okolice Zakładu Przyrodoleczniczego „Wojciech”, gdzie w sąsiedztwie źródła „Dąbrówka” mieści się barokowa kaplica zdrojowa Matki Bożej na Pustkowiu – obecnie Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych(ul. Lipowa),podczas budowy której odkryto nowe źródło oraz zwiedzanie z przewodnikiem części uzdrowiskowej miasta, m. in. Zakładu Przyrodoleczniczego „Jerzy” stanowiącego kompleks budynków nazywanych powszechnie „Starym Jerzym” i „Nowym Jerzym”. Podziwianie budowli oraz rzeźb; -Zwiedzanie m.in.rynku miasteczka bogatego w barokowe i renesansowe kamieniczki w zachodniej i północnej pierzei, XIX-wieczny ratusz, XVI-wieczny pręgierz przeniesiony tu ze wsi Skrzynka na miejsce zaginionego oryginalnego i barokową figurę Trójcy Świętej; - Wieczorek taneczny oraz udział w Biesiadzie z tańcami i konsumpcją pstrąga; - Kąpiele w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Wojciech” w Parku Słowackiego zbudowanym w 1680 roku jako zakład kąpielowy na wzór łaźni tureckiej. Skorzystanie z pijalni wód mineralnych oraz zwiedzanie budynku, który jest zwieńczony ośmioboczną kopułą. - Spacer wokół Parku Dendrologicznego i Arboretum położonego na wysokości 475-500 m n. p. m, najwyżej pośród wszystkich arboretów w Polsce oraz zdobycie góry Trojak przez niektórych uczestników. - Zwiedzanie miasta Kłodzka oraz Twierdzy Kłodzkiej, Bazyliki Mniejszej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie oraz Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, a w drodze do domu odnowionego miasta Nysa z wkomponowanymi w nowoczesną architekturę zabytkowymi budowlami oraz zwiedzanie z przewodnikiem Bastionu Świętej Jadwigi. Organizatorka: Donata Malińska