JUŻ PO PRZEDSYLWESTROWYM KONCERCIE

Tegoroczny przedsylwestrowy koncert „Oskar Jasiński i jego Goście” został realizowany w ramach projektu „Kultura zbliża pokolenia” - rodzaj zadania publicznego „Organizowanie na terenie miasta wydarzeń kulturalnych, w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, spektakli, występów artystycznych”.

Po powitaniu wszystkich Gości, prowadząca wydarzenie Bożena Kowalczyk - w imieniu zarządu Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, serdecznie podziękowała:

1/ władzom Miasta Wodzisławia Śląskiego, za sfinansowanie dzisiejszego koncertu, który zamyka nasz projekt, bowiem – przypomnę – za nami już są trzy spotkania muzyczno – literackie.

2/ Pani Katarzynie Rokowskiej-Szyroki, dyrektor oraz pracownikom Wodzisławskiego Centrum Kultury, gospodarzom miejsca eventu,

3/ Stowarzyszeniu NASZ WODZISŁAW, za sponsorowanie szampanów oraz soków,

4/ Uczniom Szkoły Ekonomicznej za pomoc przy poczęstunku - oraz opiekunowi młodzieży, nauczycielowi, panu Jackowi Sendek,

5/ Klubowi Miłośników Muzyki i Teatru przy WUTW wraz z jego liderką, panią Elzbietą Wietecha, za organizację przedsięwzięcia.

WUTW – pomysłodawca projektu, po którego stronie była organizacja wydarzenia, sfinansował, m.in. skromny poczęstunek, na który Gości zaproszono po koncercie.

Następnie prezydent Wodzisławia Śl., pan Mieczysław Kieca, złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W przemówieniu swym podziękował mieszkańcom miasta oraz słuchaczom WUTW za wsparcie i wszystkie pomocnicze działania skierowane do przebywających u nas uchodźców z Ukrainy. Wspomniał również naszego kolegę, Andrzeja Płaczka, który przed laty był inicjatorem przedsylwestrowych koncertów.

Gospodarz koncertu, pan Oskar Jasiński - tenor, do współpracy zaprosił panią Zofię Garganisz -sopranistkę oraz pana Marcina Tomasza Kotarbę – tenora. Towarzyszył im zespół muzyczny MAES-QUARTET

i para taneczna Małgorzata Dorosiewicz Kotarba i Yatskevich-Yauheni.

Występ wzbudził ogromne emocje wśród uczestników, które zostały wyrażone gromkim aplauzem..

Na zakończenie, w holu WCK, Goście mieli okazję przy lampce szampana czy soku, złożyć znajomym i przyjaciołom świąteczne i noworoczne życzenia.

Tekst: Bożena Kowalczyk