Historia powstania

Stowarzyszenie “Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku”  powstał w 2007 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski , Akademi Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi – wydziału zamiejscowego w Wodzisławiu Śląskim oraz  Stowarzyszenia “Nasz Wodzisław”.

Cele UTW:
- upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
- aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,
- poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
- ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodkami  rehabilitacyjnymi i innymi,
- angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,
- podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.


We wrześniu 2007 roku na pierwszym zebraniu ogólnym członków przyjęto „Statut Stowarzyszenia “Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Wodzisławiu Śląskim” oraz dokonano wyboru zarządu i komisji rewizyjnej,. Decyzją pierwszego zebrania ogólnego członków we wrześniu 2007 złożono w Rejonowym Sądzie w Gliwicach dokumenty w celu rejestracji Stowarzyszenia “Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Wodzisławiu Śląskim.  Siedziba Stowarzyszenia   mieści się  w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 66.

W pierwszym roku w szeregi WUTW wstąpiło 230 członków.
Pierwsza, uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 1 października 2007 roku.

Od października 2007 rozpoczęto prowadzić zajęcia z następujących dziedzin:
Wykłady i Prelekcje, Warsztaty integracyjne prowadzone przez wykładowców AHE, Informatyka, lektoraty z języków: angielski, niemiecki, gimnastyka oraz Studencki Klub Filmowy.

Od listopada 2007 uruchomiono zajęcia na basenie. Powstały też Koło brydżowe  i Koło turystyczne.
Na początku 2008 roku w Sądzie Rejonowym w Gliwicach dokonano rejestracji Stowarzyszenie “Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Wodzisławiu Śląskim. Fakt rejestracji wpisano do KRS pod numerem: 0000293507

Aktualnie WUTW liczy 532 członków. Oferta programowa WUTW została poszerzona i umożliwia uczestnictwo w różnych formach aktywności, między innymi takich jak: nauka języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, nauka obsługi komputera, wykłady, warsztaty psychologiczne, coaching, biżuteria, decoupage, plastyka, zajęcia ruchowe takie jak aerobik w wodzie, zajęcia na basenie, gimnastyka ogólnorozwojowa, taniec liniowy, joga i zumba. Kółka zainteresowań: brydż, chór, zespół  teatralny, klub ciekawej książki, klub miłośników muzyki i teatru, nordic walking. Organizowane są  spotkania integracyjne, wyjazdy do teatru, wycieczki, imprezy okolicznościowe.