AKTYWNY W KAŻDYM WIEKU

27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, które każdego dnia wykonują ogromną i niezwykle ważną pracę na rzecz społeczeństwa.
Przy tej okazji Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim Anna Słotwińska – Plewka i Prezes Stowarzyszenia Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku - Donata Malińska zorganizowały konferencję „AKTYWNY W KAŻDYM WIEKU” .
W konferencji wzięli udział goście w osobach: Pan Starosta Leszek Bizoń z członkami Zarządu Powiatu, Pani Wiceprezydent Izabela Kalinowska, Pani Dyrektor PCPR Aleksandra Witoszek, Przewodnicząca Wodzisławskiej Rady Seniorów Grażyna Sitko, pracownicy PUP, słuchaczki i słuchacze Uniwersytetu oraz Seniorzy z terenu powiatu wodzisławskiego.
Przedstawione zostały w bardzo interesujący sposób prezentacje:
11:00-11:40 „Srebrne pokolenie na rynku pracy” -prezentacja prowadzona przez Panią Patrycję Borecką doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.
11:40-12:10 „Zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu osiągania dochodów. Rehabilitacja lecznicza z ZUS”- prezentacja prowadzona przez Kierownika oddziału ZUS w Wodzisławiu Śląskim dr Rafała Obetkona i z-cę Panią Beatę Boksa .
Słuchacze mogli też aktywnie wziąć udział w mini-zadaniu przygotowanym przez pracowników PUP.
W drugiej części spotkania uczestnicy skorzystali z „Punkt doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy”, gdzie dowiedzieli się o możliwościach rozwoju zawodowego i planowaniu zatrudnienia , mieli możliwość przygotowania CV i wykonania zdjęcia .
Członkinie Klubu Magiczna Igiełka i Klubu Rękodzieła zaprezentowały prace wykonywane podczas zajęć warsztatowych, gdzie rozwijają swoje pasje, poznają nowe techniki i tworzą kreatywne dzieła.
Dziękujemy bardzo wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konferencji.
Zarząd SWUTW