O zebraniu sprawozdawczym notatka

30.05.2023 odbyło się zebranie sprawozdawcze, na którym, m.in. Pani Donata Malińska, Prezes WUTW, przedstawiła sprawozdanie merytoryczne finansowe z działalności naszego Stowarzyszenia za rok 2022 oraz kilka ważnych uchwał. Można z dokumentami z tego wydarzenia zapoznać się na naszej internetowej stronie.
Podczas dzisiejszego zebrania Pani Zofia Musiolik, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Za udzieleniem absolutorium byli wszyscy obecni na zebraniu Członkowie stowarzyszenia. Pani Prezes Donata Malińska podziękowała za pozytywną ocenę pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz Społeczności WUTW za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej organizacji.
Przed właściwym zebraniem sprawozdawczym, w obecności zebranych Słuchaczy, przedstawicielki Zarządu WUTW podziękowły  Gospodarzom Muzeum - Pałacu Dietrichsteinów, Panu Dyrektorowi Sławomirowi Kulpie i Pani Manager, Hannie Blokesz- Baczy za współpracę w roku akademickim 2022/23 oraz serdeczną otwartość na potrzeby naszego Stowarzyszenia. W spotkaniu brała udział Pani Wiceprezydent Wodzisławia Śl., Izabela Kalinowska, której ciepło dziękujemy za obecność z nami.
Wydarzenie uświetnił występ naszej Grupy Śpiewaczej "Lubimy Śpiewać" pod kierunkiem Pani Profesor Izabelli Zieleckiej-Panek. Akompaniament Pan Dariusz Panek.
Natomiast w przerwie zebrania Grupa Teatralna "Młodzi Duchem" przy WUTW zaprezentowała "Zemstę" Aleksandry Fredry w reżyserii Pani Doroty Zawady.
Po spotkaniu obecni mogli skosztować małe przekąski przygotowane przez uczniów z Zespołu Szkół.Ekpnomiczmych.
Ze szczegółowym sprawozdaniem za rok 2022 =, które było głównym przedmiotem zebrania, można zapoznać się w zakładce -> Sprawozdania WUTW., do czego goraco zachecamy.