Zarząd Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ogłasza zapisy chętnych seniorów
do wzięcia udziału w
plenerowym wydarzeniu profilaktyczno-promocyjnym w Rodzinnym Parku Rozrywki Trzy Wzgórza w dniu 17 czerwca br. w godzinach od 10.00 – 14.00

Wydarzenie organizowane jest w ramach zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia „Akademia Zdrowego Seniora” realizowanego przez Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Wodzisław Śląski.
Wsparcie otrzymaliśmy również ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim oraz
z Powiatowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, za co serdecznie dziękujemy!

W programie proponujemy m.in.:
- pokaz sprawności strażackich oraz pierwszej pomocy,
- promocję zdrowych nawyków żywieniowych i zachowań prozdrowotnych,
- degustację   zdrowych produktów, porady zdrowotne,
- możliwość zainstalowania i nauczenia się korzystania z aplikacji zdrowotnych,
- prezentację możliwości korzystania z usług teleopieki,
-
zajęcia w terenie aktywizujące seniorów: konkurencje i zabawy sprawnościowe: badminton,    rybki, rzut kółkiem na pachołki, slalom, rzut piłką do celu, golf, trening ciała „Slow jogging”    stworzony przez znającego się na fizjologii sportu profesora    Hiroaki Tanaka, Pétanque -    bule
- wspólne wykonywanie robót ręcznych, rysunków, tworzenia wierszy/ sentencji o zdrowiu    przez uczestników na tablicach flipchard ,

- zrobienie zdjęć w wesołych Fotobudkach,
- pokaz Zumby i Tańca liniowego oraz pieśni biesiadnych w wykonaniu słuchaczy WUTW,
- poczęstunek dla uczestników w formie ciepłego Lunchu.

Chętnych do udziału w konkurencjach sprawnościowych zapisywać będziemy na początku imprezy.

Zapisy prowadzą dyżurni do 29 maja br. w godzinach pracy biura osobiście lub telefonicznie:
32 320 86 58

 

AkademiaZdrowegoSeniora 1  AkademiaZdrowegoSeniora 2 
W dniu 15.07.2023r. odbedzie się wycieczka na Jurę Krakowsko - Częstochowską; zapisy od 01.06.23r. podczas dyżuru w biurze WUTW
wyjazd z Wodzisławia godz. 7:00 ; miejsce zbiórki Wodzisław przy galeri handlowej Karuzela
I część trasy: Góra Zborów Podlesice - przejście około 2 km po skałkach wapiennych; skala trudności średnia; przewyższenie około 110 m; pomocne kijki; możliwy piknik po przejściu trasy pod skałkami we własnym zakresie; możliwość skorzystania z restauracji koło parkingu we własnym zakresie; odjazd z parkingu koło godz. 11:30;
II część trasy: przejazd na Zamek Mirów i Mirowskie Skałki z niewielką jaskinią przejście około 2 km; stopień trudności - trasa bardzo łatwa; możliwość skorzystania z restauracji we własnym zakresie wejście koło zamku;
III część trasy: następnie przejście trasą po asfalcie do Zamku Bobolice / zamek znany z filmu "Korona Królów" emitowanego w TV/ możliwość zwiedzania - przejście indywidualne; zakup biletów pod zamkiem dla osób chętnych; wejscia co pól godziny; koszt wejścia błonia i zamek 20 zł; błonia - 10 zł; czas zwiedzania zamku 1/2 godz.; ostatnie wejście 15.30; przewyższenia około 60m; podejście pod skałę "Oko Proroka" / super foto możliwe/ ostaniec sprzed 100 mln lat; możliwy spacer pod zamkiem po Błoniach; ławeczki, trasa spacerowa i restauracja; parking pod zamkiem, na którym oczekiwać będzie autobus. Wyjazd przewidziany około godz. 15:00. Powrót do Wodzisławia około godz.17:00
Namawiamy do przygotowania sobie pakietów żywnościowych we własnym zakresie, napojów ponieważ w okresie letnim może być większa ilość osób wędrujących tak jak my i możemy spotkać duże kolejki w restauracji z długim okresem oczekiwania.
30.05.2023 odbyło się zebranie sprawozdawcze, na którym, m.in. Pani Donata Malińska, Prezes WUTW, przedstawiła sprawozdanie merytoryczne finansowe z działalności naszego Stowarzyszenia za rok 2022 oraz kilka ważnych uchwał. Można z dokumentami z tego wydarzenia zapoznać się na naszej internetowej stronie.
Podczas dzisiejszego zebrania Pani Zofia Musiolik, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Za udzieleniem absolutorium byli wszyscy obecni na zebraniu Członkowie stowarzyszenia. Pani Prezes Donata Malińska podziękowała za pozytywną ocenę pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz Społeczności WUTW za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej organizacji.
Przed właściwym zebraniem sprawozdawczym, w obecności zebranych Słuchaczy, przedstawicielki Zarządu WUTW podziękowły  Gospodarzom Muzeum - Pałacu Dietrichsteinów, Panu Dyrektorowi Sławomirowi Kulpie i Pani Manager, Hannie Blokesz- Baczy za współpracę w roku akademickim 2022/23 oraz serdeczną otwartość na potrzeby naszego Stowarzyszenia. W spotkaniu brała udział Pani Wiceprezydent Wodzisławia Śl., Izabela Kalinowska, której ciepło dziękujemy za obecność z nami.
Wydarzenie uświetnił występ naszej Grupy Śpiewaczej "Lubimy Śpiewać" pod kierunkiem Pani Profesor Izabelli Zieleckiej-Panek. Akompaniament Pan Dariusz Panek.
Natomiast w przerwie zebrania Grupa Teatralna "Młodzi Duchem" przy WUTW zaprezentowała "Zemstę" Aleksandry Fredry w reżyserii Pani Doroty Zawady.
Po spotkaniu obecni mogli skosztować małe przekąski przygotowane przez uczniów z Zespołu Szkół.Ekpnomiczmych.
Ze szczegółowym sprawozdaniem za rok 2022 =, które było głównym przedmiotem zebrania, można zapoznać się w zakładce -> Sprawozdania WUTW., do czego goraco zachecamy.
Szk. Pod. nr 1 poinformowała, że z powodu zbliżającego się końca roku szkolnego i imprezami jakie towarzyszą w miesiącu czerwcu ( w piątki ), sala gimnastyczna będzie niedostępna. W związku z tym, zajęcia z Pilatesu w miesiącu czerwcu, zostają odwołane.

Z przyczyn od nas niezależnych zajęcia z Zumby zostają przeniesione z 01.06.23 r.
na 06.06.23 r.(wtorek)  godz. 17:00 w Sz. Podst. nr 5 na ul. Tysiąclecia

OGŁOSZENIE z dnia 14 maja 2023 r.
Zawiadamia się Członków stowarzyszenia Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, iż w oparciu o § 24 Statutu WUTW Zarząd zwołuje Ogólne Zebranie Członków stowarzyszenia, które odbędzie się 30 maja 2023 r. o godzinie 16.30 w Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim.
Podczas Ogólnego Zebrania Członków podjęte zostaną m.in. następujące uchwały:
1/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 rok,
2/ o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za 2022 rok,
3/ o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
4/ o zatwierdzeniu nowego Statutu stowarzyszenia.
W przypadku braku wymaganego kworum określonego w § 27 Statutu: „Uchwały Ogólnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50 % + 1”, Ogólne Zebranie Członków zwołane zostanie w drugim terminie, w tym samym dniu po 15 minutowej przerwie bez względu na ilość obecnych członków.
Niniejsze ogłoszenie publikuje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUTW oraz na stronie www.wutw.pl

Dla uczestników zebrania wystąpi Grupa Teatralna „Młodzi Duchem” .
Po zebraniu zapraszamy na poczęstunek.

Zarząd WUTW

ALEŻ BYŁO PRACOWICIE, RADOŚNIE I SMACZNIE !
Akcję "Sprzątanie świata lokalnie" - w Rodzinnym Parku Rozrywki na Trzech Wzgórzach zorganizowano w dniu 12 maja, w ramach realizacji projektu "Integracja pokoleń przez wspólne działania". Projekt jest finansowany i realizowany w ramach programu "UTW - Seniorzy w akcji" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę".
W akcji wzięły udział seniorki z Klubu Wolontariusza "Pomagamy" - na WUTW  oraz uczniowie klas 1-3 z S.P. 1 w Wodzisławiu Śl. - dzieci polskie i ukraińskie. W związku z projektem gościliśmy na WUTW osoby z Warszawy - koordynatorkę programu "Seniorzy w akcji" - Małgorzatę Stanowską, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" i Polsko - Amerykańską Fundację Wolności oraz Michała Nadolnego - fotografa, kamerzystę. Goście poznali naszą siedzibę w CAS-ie i zapoznali się z działalnością WUTW przeglądając kroniki. Wieczorem czas umiliła zabawa w kręgle.

Informujemy, że w dniu 25.05 23 r. zajęcia z Zumby nie odbędą się z powodu egzaminu ósmoklasisty.
Zajęcia te zostają przeniesione na dzień 23.05.23 r.godz. 17.00  i odbędą się w szkole nr 5 na ul. Tysiąclecia.
Informujemy, że w dniu 22.05.23 r. zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej nie odbędą się z powodu egzaminu ósmoklasisty.
Zajęcia te zostają przeniesione na dzień 25.05.23 r.godz.18.00  i odbędą się w szkole nr 5 na ul. Tysiąclecia.

OGŁOSZENIE z dnia 14 maja 2023 r.
Zawiadamia się Członków stowarzyszenia Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, iż w oparciu o § 24 Statutu WUTW Zarząd zwołuje Ogólne Zebranie Członków stowarzyszenia, które odbędzie się 30 maja 2023 r. o godzinie 16.30 w Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim.
Podczas Ogólnego Zebrania Członków podjęte zostaną m.in. następujące uchwały:
1/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 rok,
2/ o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za 2022 rok,
3/ o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
4/ o zatwierdzeniu nowego Statutu stowarzyszenia.
W przypadku braku wymaganego kworum określonego w § 27 Statutu: „Uchwały Ogólnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50 % + 1”, Ogólne Zebranie Członków zwołane zostanie w drugim terminie, w tym samym dniu po 15 minutowej przerwie bez względu na ilość obecnych członków.
Niniejsze ogłoszenie publikuje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUTW oraz na stronie www.wutw.pl
Dla uczestników zebrania wystąpi Grupa Teatralna „Młodzi Duchem” .
Po zebraniu zapraszamy na poczęstunek.

Zarząd WUTW

Informujemy, iż w dniach 15 maja (poniedziałek) i 19 maja (piatek) w godzinach 10.00 - 12.00 koleżanka Jadzia Kozłowska będzie przyjmować wpłaty gotówkowe na Biesiadę w wysokości 40 zł od osoby.Prosimy jednak w miarę możliwości o dokonywanie wpłat na konto: 56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 (ING) do dnia 19 maja - Tytułem:
"Nazwisko i imię - Biesiada w Warce".

Klub Aktywności Fizycznej zaprasza słuchaczy WUTW w dniu 23 maja 2023 r. w godzinach od 11 00  do 13 00 na turniej gry w kręgle do hotelu Amadeus w Wodzisławiu Śląskim. Wpłaty gotówką przyjmowane będą na miejscu w dniu imprezy . 1 tor dwie godziny = 100 zł 15 zł/osobę Liderka Klubu: Anna Bendig
Klub Miłośników Muzyki i Teatru informuje że, odjazd autobusu w dniu 17,05.2023 (ŚRODA) odbędzie się: z Radlina MOK godz. 16:30, Wodzisław Szkoła nr 10 Os.XXX Lecia godz. 16:40, Szkoła nr 6 godz. 16:45, Galeria Karuzela przystanek nr 1 w Wodzisławiu ŚL. godz 17:00. Bilety do odbioru w Akademii Muzycznej. Liderka Klubu Elżbieta Wietecha tel. 601084670

9 maja br. w Pałacu Dietrichsteinów odbyło się „ Wiosenne popołudnie z piosenką i  filmem ” oraz prezentacja i konsultacje projektu nowego Statutu WUTW.
Popołudniowe spotkanie rozpoczęła Grupa Wokalna WUTW „ Lubimy śpiewać” przy  akompaniamencie i pod dyrekcją Pani profesor Izabelli Zieleckiej- Panek, która wprowadziła nas w wiosenny nastrój i dobry humor.
W kolejnej części nasi goście, na czele z  dr. inż. Henrykiem Kaletką -  Administratorem Strony „KREATYWNOŚĆ POLSKICH SENIORÓW” ,  zaprezentowali wiosenny pokaz filmowy, w którym podziwialiśmy kwiaty, słuchaliśmy refleksji i piosenek.
Goście wręczyli nam też literacki podarunek, a mianowicie tomik poezji „Wiosno, to Ty?”, który zawiera wyróżnione wiersze w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim dla Seniorów w 2023 roku. Następnie Prezes Donata Malińska zaprezentowała projekt nowego Statutu Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, omówione i wyjaśnione zostały poszczególne zapisy, uczestnicy wnieśli  kilka nowych propozycji .
I tak w miłej atmosferze zakończyliśmy  wiosenne popołudnie.

Zapraszamy członków WUTW do udziału w biesiadzie z okazji Dnia Matki, która odbędzie się w dniu 24 maja 2023 roku w godzinach 18.00 - 22.00 w Piwiarni Warka na Osiedlu XXX-lecia w Wodzisławiu Śląskim. Oprawa muzyczna w wykonaniu Pana Henryka Sosny. Cena poczęstunku (obiad dnia,kawa, herbata, ciastko)  40,00 zł od osoby. Inne zamówienia- indywidualnie na koszt uczestnika.Wynagrodzenie muzyka pokryje WUTW .
Zapisy przyjmowane są w biurze WUTW w godzinach dyżurów lub telefonicznie: tel. 32 - 320 86 58 do dnia 16 maja br.Jeżeli zapisanych będzie ponad 50 osób, przyjmowane będą wpłaty, o czym poinformujemy zainteresowanych.

Grupa słuchaczy WUTW brała udział w realizacji zadania dofinansowanego ze środków PFRON w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pn. „Jedziemy po zdrowie” w Lądku-Zdroju w okresie od 23 – 30 kwietnia 2023 r. Podczas pobytu uczestnicy mieli okazję odwiedzić wiele ciekawych miejsc w Lądku –Zdroju i okolicy, wymienić można niektóre z nich: - Spacery w okolice Zakładu Przyrodoleczniczego „Wojciech”, gdzie w sąsiedztwie źródła „Dąbrówka” mieści się barokowa kaplica zdrojowa Matki Bożej na Pustkowiu – obecnie Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych(ul. Lipowa),podczas budowy której odkryto nowe źródło oraz zwiedzanie z przewodnikiem części uzdrowiskowej miasta, m. in. Zakładu Przyrodoleczniczego „Jerzy” stanowiącego kompleks budynków nazywanych powszechnie „Starym Jerzym” i „Nowym Jerzym”. Podziwianie budowli oraz rzeźb; -Zwiedzanie m.in.rynku miasteczka bogatego w barokowe i renesansowe kamieniczki w zachodniej i północnej pierzei, XIX-wieczny ratusz, XVI-wieczny pręgierz przeniesiony tu ze wsi Skrzynka na miejsce zaginionego oryginalnego i barokową figurę Trójcy Świętej; - Wieczorek taneczny oraz udział w Biesiadzie z tańcami i konsumpcją pstrąga; - Kąpiele w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Wojciech” w Parku Słowackiego zbudowanym w 1680 roku jako zakład kąpielowy na wzór łaźni tureckiej. Skorzystanie z pijalni wód mineralnych oraz zwiedzanie budynku, który jest zwieńczony ośmioboczną kopułą. - Spacer wokół Parku Dendrologicznego i Arboretum położonego na wysokości 475-500 m n. p. m, najwyżej pośród wszystkich arboretów w Polsce oraz zdobycie góry Trojak przez niektórych uczestników. - Zwiedzanie miasta Kłodzka oraz Twierdzy Kłodzkiej, Bazyliki Mniejszej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie oraz Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, a w drodze do domu odnowionego miasta Nysa z wkomponowanymi w nowoczesną architekturę zabytkowymi budowlami oraz zwiedzanie z przewodnikiem Bastionu Świętej Jadwigi. Organizatorka: Donata Malińska

Proponujemy udział w kolejnej akcji realizowanej w ramach projektu "Akademia Zdrowego Seniora" , a mianowicie w wizycie studyjnej w Pasiece Wiktoria w Czyżowicach przy ul. Nowej 26 B, podczas której odbędzie się spacer po pasiece, pogadanka z właścicielem, prezentacja wyrobów regionalnych połączona z bezpłatną degustacją z poczęstunkiem. W wydarzeniu może wziąć udział 30 osób, dlatego prosimy o zapisy w biurze lub telefonicznie pod numerem: 320 86 58 do dnia 12 maja 2023 r.
Termin: 16 maj 2023 w godzinach 10.00 - 13.00. Zorganizowany będzie dojazd samochodami z Wodzisławia ok.godz. 9.40, o czym poinformujemy zapisanych uczestników. Projekt jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Wodzisław Śląski.
Zapraszają: Zarząd i Koordynatorka projektu Donata Malińska

 

Odjazd autobusu odbędzie się w dniu 05.05.2023. (piątek) godzina 5 rano z przystanku nr. 1 z dworca przy Galerii Karuzela w Wodzisławiu Śląskim. Proszę o zbiórkę 15 minut przed odjazdem. Liderka Klubu Elżbieta Wietecha.

KLUB WOLONTARIUSZA ZAPRASZA
członków Klubu i osoby zainteresowane wolontariatem,
na spotkanie 4 maja o godz. 14:00
Klub Seniora, ul. Św.Jana 17

Lider Klubu Edyta Mężyk

Zapraszamy naszych słuchaczy 9 maja br. na godzinę 16.30 do Sali koncertowej w Pałacu Dietrichsteinów na „ Wiosenne popołudnie z piosenką i filmem ” , po którym odbędzie się prezentacja projektu nowego Statutu WUTW.

W programie:

 1. Występ Grupy Wokalnej WUTW „LUBIMY ŚPIEWAĆ” poprowadzony przez Panią profesor Izabellę Zielecką- Panek

 2. Prezentacja sześciu filmów krótkometrażowych w reżyserii dr. inż. Henryka Kaletki - Administratora Strony „KREATYWNOŚĆ POLSKICH SENIORÓW”, w których przewijają się elementy wiosennego PIĘKNA i nie tylko…
  - Radość wiosny 2022
  - W zaczarowanym ogrodzie
  - Pomnik Radości Matki Polki
  - Filozofia codzienności
  - Sztafeta życia
  - Witaj majowa jutrzenko (Klika Machnika)

 3. Omówienie Projektu nowego Statutu Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku- Prezes Donata Malińska

 4. Dyskusja

 

Zapraszamy słuchaczy WUTW do wzięcia udziału w Sportowej Senioriadzie 2023 , która odbędzie się 20 maja 2023 r. na obiektach Fundacji Elektrowni Rybnik.

Prowadzimy zapisy do następujących dyscyplin:

Nordic Walking długość trasy wynosi 2550m

kobiety w przedziale wiekowym 77+

Rzut piłeczką palantową

kobiety w przedziale wiekowym 69 - 76 oraz 77+

Bieg przełajowy 450 m

kobiety w przedziale wiekowym 69 - 76 oraz 77+

mężczyźni w przedziale wiekowym 77+

Pływanie 50 m stylem dowolnym

kobiety w przedziale wiekowym 60 – 68 , 69 - 76 oraz 77+

mężczyźni w przedziale wiekowym 60 - 68

Szachy system szwajcarski

mężczyźni w przedziale wiekowym 60 - 68 oraz 69 -76

Zapisy do 30 kwietnia 2023 r. przyjmuje :

Bożena Kowalczyk nr telefonu 600 851 593

Wojciech Kaptur nr telefonu 602 603 213

Gramy w bule. Sezon otwarty. Chętnych do gry zapraszamy w bezdeszczowe niedziele na godz. 10.30 do Parku Trzy Wzgórza

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, w którym Barbara i Marian Penkala oraz Bożena Kowalczyk  opowiedzą o swoich pieszych wędrówkach z plecakami drogami świętego Jakuba do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Podzielą się przeżyciami i wrażeniami, zaprezentują zdjęcia i filmiki , opowiedzą, dlaczego wyruszyli w drogę i jak się do niej przygotowywali.

Informujemy, iż 2 maja 2023 roku nie będzie dyżuru w biurze WUTW. Prosimy zaplanowane wizyty przenieść na inny termin. Za utrudnienia przpraszamy.

w dniu 21.04.23 są odwołane.

w dniu 18.04.2023 są odwołane. Odbędą się w innym terminie, który podamy do wiadomości.

W związku z przystapieniem do prac nad nowym Statutem Stowarzyszenia, które wynikają w głównej mierze  z konieczności dostosowania  zapisów obecnego Statutu WUTW do obowiązujących przepisów  oraz jego aktualizacji, prosimy o zapoznanie się z treścią PROJEKTU NOWEGO STATUTU.
Projekt jest dostepny w biurze WUTW w godzinach dyżurów. Uwagi opatrzone datą i czytelnym podpisem należy składać na pismie do dnia 30 kwietnia 2023 r. do biura WUTW.
Konsultacje zbiorowe z członkami stowarzyszenia odbędą się 9 maja br., o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.
Zarząd WUTW

Informujemy, iż do 20 kwietnia br. Dyżurne przyjmują w biurze WUTW zapisy chętnych na warsztat pt. "Trening umysłu na emeryturze" z psychologiem Piotrem Łąckim, który odbędzie się 22 maja br. w godzinach 15.00 - 18.00 w sali konferencyjnej dworca PKP w Wodzisławiu Śląskim. Liczba miejsc - 30 uczestnków. Warsztat realizowany jest w ramach projektu "Akademia zdrowego seniora"- zadanie publiczne dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Wodzisław Śląskim. Zapraszamy.

Klub Miłośników Muzyki i Teatru informuje, że odjazd autobusu na koncert do Akademii Muzycznej w Katowicach w dniu 19.04.2023 (ŚRODA) odbędzie się w nastepującej kolejności: z Radlina - MOK godz.16:30, z Wodzisławia - Szkoła nr 10 na Os. XXX Lecia godz.16:40;z Wodzisławia - Szkoła nr 6 godz.16:45,z Wodzisławia -Galeria Karuzela przystanek nr 1 godz 17:00. Bilety do odbioru w autobusie. Liderka Klubu Elżbieta Wietecha tel. 601084670
Klub Miłośników Muzyki i Teatru zaprasza na „KONCERT MUZYKI DAWNEJ” w dniu 17.05.2023r. (środa) godz. 19:00 do Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wejściówki bezpłatne, koszt autokaru 25 zł /osoby, ilość miejsc 50. Zapisy i wpłaty w dniu 14.04.2023 w biurze WUTW podczas dyżuru od 10:00 do 13:00 lub po zapisaniu się telefonicznie w tym dniu - wpłata na rachunek bankowy. Numer konta WUTW: 56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 (ING) Ogłoszenie o miejscu i czasie odjazdu autobusu ukaże się w dniu 12.05.23r. Dodatkowych informacji udziela: Liderka Klubu Ela Wietecha tel. 601084670

Przypominamy, iż 13 kwietnia w godzinach od 15.00 do 17.00 w sali konferencyjnej Dworca PKP w Wodzisławiu Śląkim  odbędzie się wykład Psychologa Piotra Łąckiego.

Informujemy, iż zajęcia z Zumby zostają odwołane do 20 kwietnia br.z powodu nieobcności prowadzącej.

Niech nadchodzące święta Wielkiej Nocy
przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe dni.
Niech ten czas niesie spełnienie marzeń, wzajemną życzliwość,
Wiarę, Nadzieję i Miłość -
życzy całej naszej Społeczności

Zarząd WUTW

Zarząd wraz z Klubem Miłośników Muzyki i Teatru  zaprasza słuchaczy do Pałacu Dietrichsteinów   w dniu 12 kwietnia  br. o godz 18:00 na Koncert w wykonaniu   Zespołu o nazwie „Grupa Bez Daty  Ważności”. Wstęp wolny.
Koncert realizowany w ramach naszego projektu „Muzyczna pasja pobudza seniorów do życia” współfinansowany jest ze środków Miasta Wodzisław Śląski w ramach "Zadanie publiczne z zakresu: Organizowanie na terenie Miasta wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, spektakli, występów artystycznych".
 Dziękujemy Dyrekcji Muzeum za możliwość zorganizowania nieodpłatnie koncertu  oraz użyczenie sali koncertowej w Pałacu.

Klub Miłośników Muzyki i Teatru zaprasza w dniu 19.04.2023r.  (środa) godz. 19:00  na Koncert „Akademickiej Orkiestry Symfonicznej”  im. Karola Szymanowskiego, Wojciech Rodek – dyrygent.
Wejściówki bezpłatne, koszt autokaru 35 zł /osoby, ilość miejsc 35.
Zapisy i wpłaty w dniu 31.03.2023 w biurze WUTW podczas dyżuru od 10:00 do 13:00, lub po zapisaniu się telefonicznie wpłata na rachunek bankowy Numer konta WUTW: 56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 (ING)
Ogłoszenie o miejscu i czasie odjazdu autobusu ukaże się w dniu 12.04.23r.
Dodatkowych informacji udziela:
Liderka Kubu  Ela Wietecha tel. 601084670

Zarząd Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ogłasza zapisy chętnych seniorów
do wzięcia udziału w
wykładzie z pogadanką pt.4 kroki do utrzymania sprawności fizycznej
i umysłowej w wieku 60+”
  ;
Termin wykładu: 13 kwiecień 2023 r. godz. 15.00 - 17.00
Miejsce wykładu: Sala Konferencyjna Dworca PKP w Wodzisławiu Śląskim

Wykład organizowany jest w ramach zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia „Akademia Zdrowego Seniora” realizowanego przez Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Wodzisław Śląski.

Wykład poprowadzi psycholog Piotr Łącki absolwent psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, który doświadczenie psychologiczne nabywał w czasie stypendiów w Austrii i Niemczech oraz pracy
w Polsce. Wykłady i warsztaty psychologiczne dla seniorów prowadzi od 2013 roku.
Jest autorem wielu książek i poradników dla seniorów i edukatorów.
Praktycznym efektem pracy z seniorami jest książka „Żyj pełnią życia”, która stanowi przystępne podsumowanie wiedzy z różnych dziedzin (m.in. psychologia, medycyna, dietetyka, gerontologia),
o tym, jak utrzymać sprawność fizyczną i umysłową w wieku 60+.

Kontynuacją powyższego zagadnienia będzie Warsztat pt.„Trening umysłu na emeryturze”, który planowany jest na dzień 22 maja br.

Zapisy prowadzą dyżurni do 12 kwietnia br. w godzinach pracy biura osobiście lub telefonicznie:
32 320 86 58

28 marca br. słuchacze WUTW uczestniczyli w bardzo interesującym spotkaniu z Panią notariusz Joanną Szymiczek. Mogli również poradzić się w swoich osobistych sprawach. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas i przystępne przedstawienie zagadnień.

Informujemy, iż w okresie od 6 do 11 kwietnia br.
biuro WUTW będzie nieczynne.
Zajęcia odbywające się w placówkach oświatowych,
tj. ZSP nr 7 oraz SP 1, są w tym okresie odwołane.
Pozostałe zajęcia bez zmian.

W biurze WUTW od 29.03 do 5.04 ogłaszamy zapisy do otwarcia kolejnej grupy w Klubie Kulinarnym "Kruche Babeczki".
Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu w środę lub czwartek w godz 13.30-16.00.
Ilość osób ograniczona ze względu na małe zaplecze kuchenne.

Informujemy, że zajęcia z Zumby odwołane do 12.04.2023 z powodu choroby prowadzacej.

Panie spotykając się w nowo powstałym klubie kulinarnym "Kruche Babeczki".
Poza wspólną integracją w trakcie gotowania będą dzieliły się swymi ulubionymi przepisami, także bedą pogłębiały wiedzę o właściwościach odżywczych różnych składników wchodzących w skład dań. Seniorki podczas zajęć będą rozwijać swoje umiejętności, wymieniać się doświadczeniami w zakresie gotowania oraz poznawać nowe techniki kulinarne.
Liderką klubu kulinarnego "Kruche Babeczki" jest Agata Bukała.

Zarząd WUTW zaprasza słuchaczy do wzięcia udziału w spotkaniu z Panią Notariusz Joanną Szymiczek pt. „Spadki i darowizny ”, które odbędzie się w dniu 28 marca br. o godz.17.00 w sali konferencyjnej Pałacu Dietrichsteinów.
Dziękujemy Dyrekcji Muzeum za nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej w Pałacu.

Informujemy, iż spotkanie uczestników wyjazdu do Lądka Zdroju w dniach 23-30.04.2023 r. odbędzie się 25 marca br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Dworca PKP w Wodzisłąwiu Śląskim. Prosimy o obecność ze względu na omówienie spraw wymagających Państwa udziału.

 
Poniżej znajduje się link do ankiety z uprzejmą prośbą od dr Wiesławy Walkowskiej o wypełnienie wśród naszych uczestników UTW, czyli tych co korzystają z intetnetu, ankieta dotyczy postrzegania dobrostanu i służy do badań.

Klub Miłośników Muzyki i Teatru zaprasza słuchaczy do Pałacu Dietrichsteinów w dniu 14 marca br. o godz 18:00 na Koncert w wykonaniu Zespołu Andrzeja Antończyka.
Dziękujemy Dyrekcji Muzeum za możliwość zorganizowania nieodpłatnie koncertu oraz użyczenie sali koncertowej w Pałacu.

Klub Aktywności Fizycznej zaprasza słuchaczy w dniu 17.03. o godz.16.00 w CAS- ie na spotkanie informacyjno- szkoleniowe przed wyjazdem na pole golfowe do Karviny.

28 lutego w Pałacu Dietrichsteinów słuchacze WUTW z przyjemnością wysłuchali wykładu Genealoga Pana Adama Miery. Otrzymali wiele potrzebnych wskazówek dotyczących zdobywania informacji o swoich przodkach. Kolejne spotkania przed nami. Dziękujemy!

 
Na spotkanie w dniu 28.02. (wtorek) o godz. 14:00 do Klubu Seniora, ul. Św. Jana 17. Zapraszamy członków Klubu i osoby zainteresowane wolontariatem, między innymi wolontariatem w projekcie "Polska dla początkujących i zaawansowanych - podaj dalej". Celem tego projektu jest łączenie wolontariuszek 60+ i uchodźców poprzez konwersacje w jęz. polskim
Zarząd WUTW zaprasza do wzięcia udziału w wykładzie pt. „Jak szukać swoich przodków? ”, który wygłosi Pan Adam Miera – genealog w dniu 28 lutego br. o godz.17.00 w Pałacu Dietrichsteinów.
 
Dla osób zainteresowanych tematyką oraz chętnych do tworzenia swojego drzewa genealogicznego zostaną zorganizowane warsztaty twórcze z ekspertem.
 
Dziękujemy Dyrekcji Muzeum za możliwość przeprowadzenia nieodpłatnie wykładu oraz użyczenie sali konferencyjnej w Pałacu.
 
332741977 1620256148396855 1159631380995191678 n  327745040 589200939507270 2287718111941505322 n 

 

Z ogromnym żalem informujemy, iż dzisiaj 18 lutego odszedł do wieczności nasz kolega ANDRZEJ PŁACZEK.
To ogromna strata dla całego środowiska seniorów ale też społeczności naszego miasta. Andrzej działał aktywnie w Uniwersytecie od początku jego istnienia czyli od 2007 roku. Mówił: "Życie mamy tylko jedno i jak je przeżyjemy zależy tylko od nas", dlatego zaczął działać zgodnie z hasłem: Seniorze nie musisz siedzieć w domu!

Działające wówczas Kółko Teatralne z Prezes Ewą Spas przekształcili w Klub Miłośników Muzyki i Teatru, który przez kolejne lata rozwijał swoją działalność pod jego kierunkiem. Najpierw "Środy muzyczne" - spotkania z muzykami i śpiewakami w restauracji "Pod Arkadami", następnie spotkania biesiadne w "Pilsner Pub" i w Herbaciarni Grzegorza Meisla. Andrzej organizował wyjazdy do filharmonii w Warszawie, Zabrzu i Wrocławiu oraz wyjazdy na koncerty do NOSPR i Akademii Muzycznej w Katowicach, a także wyjazdy na spektakle operowe do Bytomia, Wrocławia i do "Piwnicy pod Baranami" w Krakowie. Odtworzył w 2013 roku muzykowanie w sali wodzisławskiego USC inaugurując "Symfoniczne poniedziałki", natomiast od 2014 roku prowadził projekt "Spotkania z wielkimi postaciami świata muzyki".To dzięki Niemu mogliśmy spotkać się z tak wielkimi postaciami świata muzycznego jak śp.Bogusławem Kaczyńskim, Wiesławem Ochmanem, Grażyną Brodzińską, śp. Kazimierzem Kowalskim,Jackiem Wójcikiem, Bogusławem Morką czy Tomaszem Traczem. Organizował wyjazdy do teatrów i oper poza granicami naszego kraju: Ostrawy, czeskiego Cieszyna oraz do Filharmonii w Wiedniu.Swoją pasją Andrzej dzielił się z nami dopóki zdrowie na to pozwalało. Ostatnie Jego spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu miało miejsce 17 października 2022 roku, kiedy wystąpił jako wyróżniony za swoją społeczną pracę w sali WCK podczas Jubileuszu 15-lecia Wodzisłąwskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Składamy hołd naszemu koledze, który zapisał w naszych Kronikach wiele kart. Pamięć o Tobie Andrzeju pozostanie na długo w naszych sercach! Spoczywaj w pokoju.

Zarząd, Koleżanki i Koledzy WUTW

Liderka Klubu Wokół Zdrowia- Donata Malińska- zaprasza członków i sympatyków Klubu na spotkanie tematyczne w dniu 21 lutego 2023 roku o godz. 16.00 do Sali konferencyjnej na Dworcu PKP.

Naszym gościem będzie Fizjoterapeutka Pani Aleksandra Parma, która ukończyła studia Fizjoterapii na AWF w Katowicach i Krakowie oraz Podyplomowe Studia Osteopatii.

Na co dzień pracuje z osobami starszymi, sportowcami, osobami, które cierpią w wyniku ciągłego siedzenia, pacjentami po urazach i zabiegach operacyjnych.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się biorąc udział w projektach charytatywnych oraz podejmując działania w charakterze wolontariusza z pacjentami chorymi na stwardnienie rozsiane.

W drugiej części spotkania Pani Grażyna Malczyk- Prezes Stowarzyszenia Bractwo Osób Niepełnosprawnych z Gorzyc przybliży nam temat związany z opieką nad osobami zależnymi.

 13.02.223 r. w biurze WUTW od 13:00 do 14:00 będzie zbierana druga rata na wyjazd do Rewala w kwocie 500 zł.
Wpłatę można dokonać przelewem na konto WUTW nr 56 1050 1344 1000 0090 3144 7155.
W treści należy wpisać - wyjazd do Rewala i nazwisko uczestnika wyjazdu.
Krystyna Błachut

Polska Akcja Humanitarna - zbiórka charytatywna | Siepomaga.pl
https://www.siepomaga.pl/pah-turcjasyria

 
Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę do "Złotej " Pragi w terminie 1.05.-3.05. 2023 r. Cena - 890 zł. + 900 CZK (płatne w autokarze). Szczegóły programu wycieczki - w zakładce: Działalność Klubów i Grup Tematycznych - Klub Aktywności Fizycznej.
Zapisy w biurze WUTW lub telefonicznie: 606 473 704 - Edyta Mężyk

Biuro Turystyczne HUBTOUR informuje, że jest zmiana terminu wycieczki. Potwierdzony  w związku z rezerwacją hoteli jest  nowy termin:

wyjazd 6 lipca późnym wieczorem, powrót rano 10 lipca.

Przypominamy, że termin wpłaty drugiej raty dla uczestników wycieczek  których organizatorem jest biuro turystyczne HUBTOUR upływa, zgodnie z umową, dla: PORTUGALIA-HISZPANIA -15 lutego 2023 r. oraz BAWARIA - 1 marca. 2023 r.

Biuro Hubtour informuje, że są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę: BAWARIA (zamki + Monachium + Drezno). Zapisy przyjmujemy  w biurze WUTW.

Termin drugiej raty wycieczki NORWEGIA jest 15 marzec 2023 r.

Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio do biura turystycznego.

Zachęcamy do udziału w cyklu warsztatów z lekarką i diagnostką laboratoryjną na temat roli badań i codziennej profilaktyki

Aby wziąć udział w zajęciach, wystarczy kliknąć w link i zapisać się: https://abcsenior.com/webinars/moja-krew

Więcej informacji na www.abcsenior.com

Zaczynamy 21.02.2023 o godzinie 10:00

 1. W związku ze zmniejszeniem się liczby uczestników w grupach z języka angielskiego oraz czasu trwania każdych zajęć do 1,5 godziny Zarząd postanawia zmienić ustaloną dnia17 listopada 2022 r. odpłatność miesięczną za zajęcia z języka angielskiego.

 2. Począwszy od 1 marca 2023 r. odpłatność za zajęcia z języka angielskiego wynosić będzie 45,00 zł na miesiąc od uczestnika.

Bilety na Rewię Musicalową w Rydułtowach Liderka Klubu, Elżbieta Wietecha wydawać będzie przed seansem 5 lutego 2023 od godz. 16.15 do 16.45.

Jesteś kobietą i chcesz w wyjątkowy sposób celebrować swoje święto? A może szukasz pomysłu by niebanalnie uczcić dzień swojej ukochanej? Koncert z okazji Dnia Kobiet w Wodzisławskim Centrum Kultury to coś dla Ciebie! O nastrój zadba Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa. Będzie to prawdziwa muzyczna i ... słodka niespodzianka dla pań.

Zapisy na koncert 12 marca 2023 r. , godz. 18.00 w WCK z okazji Dnia Kobiet wraz z wpłata 35 zł przyjmuje liderka Klubu Miłośników Muzyki i Teatru, Ela Wietecha podczas piątkowych dyżurów w biurze. Można też robić zgłoszenia telefoniczne lub SMS, wówczas
wpłaty po zapisaniu się na listę należy dokonywać na konto WUTW podając tytuł imprezy oraz swoje imię i nazwisko.

Klub Aktywności Fizycznej zaprasza słuchaczy WUTW w dniu 21 marca 2023 r. w godzinach od 1100 do 13:00 na turniej gry w kręgle do hotelu Amadeus w Wodzisławiu Śl. Impreza może się odbyć pod warunkiem zebrania grupy co najmniej 10 osób.
Wpłaty gotówką 30 zł od osoby przyjmowane będą w biurze w dniu 31.01.2023r.

Koszt imprezy 30zł./osobę

1 tor dwie godziny = 100zł. 10 zł/osobę. Dla chętnych zamawiamy pizzę ½ na osobę 20zł.

Liderka Klubu: Anna Bendig

Koleżanki i Koledzy! Zapraszamy słuchaczy do udziału w WIECZORKU TANECZNYM w dniu 8 lutego 2023 r. od godz. 17.00 do godz. 22.00 w restauracji Warka przy rytmach muzycznych didżeja Pawła. Koszt imprezy przy 50 osobach wyniesie 54 zł : konsumpcja(dwudaniowa obiadokolacja, kawa lub herbata, ciastko i woda z cytryną) oraz opłacenie didżeja. Zapisy i wpłaty gotówkowe z biurze WUTW w dniu 23.01.2023 r. w godz. 10.00 - 12.00 przyjmuje Halina Raszewska; zapisy telefoniczne: 604 972 964 i przelewy na konto 56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 (ING) z dopiskiem: nazwisko i imię "Wieczorek taneczny" - do 27 stycznia. Zaprasza Zarząd WUTW

Klub Miłośników Muzyki i Teatru informuje że: Zapisy na wyjazd do Warszawy przyjmuje telefonicznie lub SMS Liderka Klubu Elżbieta Wietecha Tel 601 084 670 do końca bieżącego miesiąca tj 31 stycznia 2023r.. Koszt wyjazdu 730 zł + 65zł bilet do Teatru. Program wyjazdu w załączeniu.Wpłaty na wyjazd będą rozłożone na 3 raty i przyjmowane w dniach dyżuru Liderki tj 10.02.23 – 300zł, 10.03.23 – 300zł , i 14.04.23- 195zł w godzinach od 10:00 do 13:00 . Wpłaty można też dokonywać bezpośrednio na konto: WUTW Nr 56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 podając swoje imię i nazwisko, z dopiskiem Warszawaw tych samych terminach co wpłaty w biurze.

Liderka Klubu: M. Elżbieta Wietecha

PROGRAM: Warszawa – Teatr Narodowy termin: 05-07 MAJA 2023r. (3 dni)

W cenie: przejazd klimatyzowanym autokarem / usługi przewodnika i opieka pilota / bilety wstępu do zwiedzanych miejsc / 2 noclegi w hotelu / 2 obiadokolacje, 2 śniadania / ubezpieczenie NNW.

1. dzień 5.00 wyjazd z Wodzisławia Śląskiego / przyjazd do Warszawy, spotkanie z przewodnikiem. Zaczynamy od zwiedzania Zamku Królewskiego, następnie czas wolny na Starówce, po południu spacer z pilotem po parku w Łazienkach Królewskich / zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.

2. dzień śniadanie / przejazd do Wilanowa, zwiedzanie zespołu pałacowo-ogrodowego zbudowanego dla króla Jana III Sobieskiego / w tym dniu zobaczymy również Stadion Narodowy, przewodnik opowie o ciekawostkach związanych z obiektem / ok. 17.00 powrót do hotelu na obiadokolację. Pod koniec dnia główna atrakcja wycieczki – wieczorny spektakl w Teatrze Narodowym w Warszawie, GODZINA 19:00 OPERA „CARMEN”

3. dzień śniadanie / wykwaterowanie z hotelu / przejazd do Muzeum Powstania Warszawskiego - zwiedzanie odbywa się interaktywnie z wykorzystaniem najnowszych technik audiowizualnych, po południu przejazd do Pałacu Kultury i Nauki oraz Złotych Tarasów - nowoczesnego centrum handlowo- biznesowego, czas wolny / ok. 16.30 wyjazd w drogę powrotną do Wodzisławia Śląskiego, po drodze postoje na posiłki płatne we własnym zakresie.

Dla jak najlepszej realizacji wyznaczonego programu, kolejność zwiedzanych miejsc uzależniona jest od warunków pogodowych i wspólnej decyzji przewodnika z pilotem. Liderka Klubu M. Elżbieta Wietecha

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Jest ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie trzeba się obawiać tej zmiany.

Nowi emeryci i renciści

Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie plastikowej karty, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ERL).

Osoby, które mają już plastikową legitymację emeryta-rencisty

Wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Dotychczasowa legitymacja (plastikowa karta) nadal jest ważna. Zachowuje ona swoją ważność zgodnie ze wskazanym na niej terminie. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

Jak dodać mLegitymację w aplikacji mObywatel

Aplikację mObywatel można pobrać ze sklepu App Store lub Google Play. Po zakończonej instalacji należy wybrać opcję „dodaj dokument” i wyszukać na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

Szczegółowa instrukcja znajduje się na https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/jak-dodac-legitymacje-emeryta-rencisty-do-aplikacji-mobywatel

Z wyrazami szacunku

Justyna Marszałek-Świtlik

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Liderka Klubu Miłośników Muzyki i Teatru informuje:

Osoby które jeszcze nie zapłaciły, a są zapisane na Rewię Musicalową w Rydułtowach, prosi się o dokonanie wpłaty w kwocie 60 zł do dnia 13.01.23r na rachunek bankowy, Numer konta WUTW: 56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 (ING) lub ostatecznie w dniu 13.01.23 od 10-13 tej. w biurze WUTW.

Liderka Klubu, Elżbieta Wietecha

Informacje szczególowe na temat wyjazdów turystycznych dla członków WUTW w 2023 roku znajdują się w zakładce:

--> DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW I GRUP TEMATYCZNYCH ---> KLUB AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.
Nadal przyjmowane są zapisy!!!

Prosimy osoby zapisane na wyjazdy turystyczne o zgłoszenie się do biura WUTW wg. poniższego grafiku. Przedstawione  zostaną dokumenty związane z wyjazdem oraz można będzie zapłacić ratę na wyjazd w gotówce. Osoby, które dokonają wpłaty przelewem na wskazane konto, proszone są również o zgłoszenie się w biurze we wskazanych terminach. 
1. Rewal - 09.01.2023 r. godz.12.00 - 14.00
2. Praga - 10.01.2023 r. godz. 10.00 - 12.00
2. Kulig - 12.01.2023 r. godz.14.00 - 17.00
3. Lądek Zdrój - 13.01.2023 r. godz.13.00 - 15.00
4. Pobierowo - 31.01.2023 r. godz. 10.00 - 12.00
 
 

Lp.

Tytuł przelewu/wpłaty

Koszt od osoby
w zł

I rata

 

Przelew

do dnia:

wpłata w biurze
w dniu:

Nr konta do przelewu

1.

KULIG
- nazwisko i imię

198,00

50,00 zł

148,00 zł.

56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 (ING)

31.12.2022

12.01.2023
14.00 - 17.00

2.

GŁUCHOŁAZY- nazwisko i imię

1330,00PLN

500,00 zł

500,00 zł

56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 (ING)

20.01.23

20.01.23
10.00-12.00

3.

LĄDEK ZDRÓJ- nazwisko i imię

Ok.1200,00 PLN

300,00 zł

300,00 zł

56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 (ING)

13.01.2023

13.01.2023
13.00 - 15.00

4.

PRAGA- nazwisko i imię

890,00 + 900 CZK
w autokarze

250,00 zł.

250,00 zł.

56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 (ING)

10.01.2023

10.01.2023

10.00-12:00

5.

REWAL- nazwisko i imię

2590,00PLN

500,00

500,00

56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 (ING)

09.01.23

09.01.23
12.00 - 14.00

6.

POBIEROWO- nazwisko i imię

2 210,00PLN

400,00 zł

400,00 zł

56 1050 1344 1000 0090 3144 7155 (ING)

31.01.23

31.01.23

10.00 - 12.00

Liderka Klubu Miłośników Muzyki i Teatru przyjmuje zapisy na niezwykłe wydarzenie. 
Osoby chętne, proszone są o pilny kontakt z Eiżbietą Wietecha tel. 601 084 670. Cena biletu przy zakupie grupowym 60 zł (70 zł w kasie RCK). 
Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe WUTW z podaniem nazwiska i tytułu imprezy lub gotówką w biurze WUTW 5 stycznia 2023 (czwartek), w godz. 12.00-15.00.
Dojazd we własnym zakresie.
Oszałamiający koktajl muzyczny prosto z nowojorskiego Broadwayu, z udziałem solistów, szczudlarzy i rewii tanecznej Teatru Muzycznego Orpheum Nairy Ayvazyan.
Niezapomniane przeboje z musicali: ''Upiór w operze'', ''Chicago'', ''Skrzypek na dachu'', ''Cabaret'' czy ''Moulin Rouge''. Podczas tego wyjątkowego wieczoru porwiemy naszych widzów w miejsca, gdzie królują wszystkie żądze doczesnego świata! Zdradzieckie tango na szczudłach z zapierającym dech finałem, uwodzicielski charlestone, frywolny kankan, niezapomniane kreacje Franka Sinatry, Lizy Minelli i Marylin Monroe to zaledwie kilka atrakcji tego wieczoru. Na potrzebę koncertu zostały stworzone filmowe wizualizacje scenograficzne, które przeniosą widzów w kolejne wyjątkowe scenerie widowiska.
Występują
Naira Ayvazyan
Soliści Teatru Muzycznego Orpheum
Rewia taneczna Teatru Orpheum
Szczudlarze: Mariola i Marcin Włosińscy
Czas trwania: 80 min bez przerwy

Informujemy, że od miesiąca listopada opłata za lektoraty języków:angielskiego,  francuskiego i niemieckiego wynosi 30 zł miesięcznie.

Podwyżka spowodowana jest mniejszą liczbą osób w grupach.

Osoby, które wniosły niższą opłatę proszone są o jej uzupełnienie.

Przypominamy, że wpłaty należy uiszczać do 10go  dnia każdego miesiąca.

Klub Aktywności Fizycznej informuje, że w dniu 24.11. b.r. w sali budynku PKP odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie WUTW (47osób). Podczas spotkania ustalono propozycje turystyczno-wypoczynkowe na rok 2023.

Chętnych prosimy o zapisywanie się na imprezy turystyczne w biurze uniwersytetu osobiście lub telefonicznie do 15 grudnia b.r. Opłaty będą zbierane sukcesywnie w terminach wyznaczonych przez organizatora imprezy. Liderka Klubu Aktywności Fizycznej Anna Bendig.

 

Lp

Miejsce/RODZAJ

Termin

Ilość dni

Wyżywienie

Cena

Biuro

 

PRAGA – wycieczka autokarowa

01.05-03.05.2023

 

 

3

2 śniadania i 2 obiadokolacje z piwem w restauracji na

mieście

890
dodatkowo: około 900 CZK /os.

fakultatywnie rejs po Wełtawie (250 CZK

ALTAMIRA

 

HISZPANIA i PORTUGALIA

-wycieczka autokarowa

(Hiszpania: Costa Brava, Kartagena, Granada, Malaga, Madryt. Gibraltar -teryt. bryt.

Portugalia: Sintra, Lizbona, Fatima

18.08-28.08.2023

11

1 lunch pakiety

7 śniadań

7 obiadokolacji

2.490zł + 175

Noclegi:

1 tranzyt we Francji

HUBTOUR

 

NIEMCY

Zamki Bawarii, Monachium-Drezno

02.-05.07.2023r.

Noclegi: okolice Monachium oraz w Czechach

4

2 śniadania

690zł+ 90

opcjonalnie: +140zł 2 obiadokolcje

HUBTOUR

 

WŁOSKIE WAKACJE-TOSKANIA

z wypoczynkiem nad Morzem Tyreńskim

01.07-09.07.2023

6 noclegów

9

6 śniadań i 5 obiadokolacji z wodą i lampką wina (w dniu degustacji miejscowych specjałów w winiarni - brak obiadokolacji w hotelu)

2.650/os.
Dodatkowo:
145/os.

ALTAMIRA

 

GRECJA- Panteleimonas Paralia na  Riwierze Olimpijskiej- wczasy autokar

2 wycieczki gratis:
-wycieczka na masyw Olimpu
-wycieczka na targ grecki

28.08- 08.09.2023

9 noclegów w Grecji+
2 noclegi tranzytowe

12

wyżywienie HB (9 śniadań + 9 obiadokolacji )

Apartamentowiec PLATANOS do 20 osob

Ośrodek Platanos:
2.249 zł +30zł opłaty

Opcjonalnie:

klimatyzacja: 6 /dzień (6x9=54)

   1. SZAVEL TRAVEL

 

FIORDY I LODOWCE NORWEGII + 1 dzień Szwecja

- wycieczka autokarowa + prom(z Danii)+prom powrotny do Niemiec

+ 2 wycieczki statkiem po fiordach oraz wycieczka kolejką widokową

27.07– 02.08.2023

7

4 śniadania lub lunch pakiety

Noclegi w hostelach

1.690zł +2.000 koron norweskich

   1. HUBTOUR

 

TURCJA

 Rose Resort 

wylot z Katowice

11.10– 21.10.2023

10

hotel prawie w samym Kemer w otoczeniu gór, all inclusive

2.520zł

   1. VITA TOUR”

 

 

WYJAZDY KRAJOWE

Lp.

miejsce

Termin

Ilość dni

Wyżywienie

Cena

Biuro

 

Kulig w Istebnej z kapelą góralską

Przejazd na Stecówkę

Styczeń 2023

1

ciepła kolacja

(żurek/kwaśnica/grochówka (jedna zupa do wyboru), smalec domowy, ogórki, kiełbaski na ognisko, musztarda,

ketchup, pieczywo, herbata),

 

198 przy 40 osobach

Opcjonalnie:

10zł.krupniok

35zł karczek z ziemniakami(kolacja ciepła)

MILA TOUR

 

Hotel Trojan - Lądek-Zdrój
Wyjazd rekreacyjno-rehabilitacyjny dedykowany głównie osobom
z niepełnosprawnościami,

23.04-30.04.23

8 d

pełne wyżywienie – 3 posiłki: śniadanie w formie bufetu, obiad serwowany i kolacja w formie bufetu

1250zł/os* 7 nocy
* Ceny podane w ofercie mogą ulec zmianie
Opłata klim.: 37,60 zł.
Transport: ok.130 zł
Ubezp.:13,13 zł/os
Razem:

ok. 1430,73 zł. przy 40 os.

 

 

REWAL DOM WCZASOWY „ALCEST” obiekt zlokalizowany jest nad samym morzem, na wysokim brzegu klifowym, zaledwie ok. 5 min spacerem od

centrum miejscowości;
kawiarnia, basen zewnętrzny z leżakami,

wanna zewnętrzna z hydromasażem, siłownia zewnętrzna oraz

taras wypoczynkowy z widokiem na morze.

01.06-11.06.23

11d 10 n

2 posiłki dziennie – śniadania w formie bufetu i obiadokolacje serwowane do stolików + bufet z

deserami, napojami, surówkami/sałatkami i innymi dodatkami

 

2 590 /os.

 

 

 

ALTAMIRA MYSŁOWICE

 

POBIEROWO „GRYF”

Do dyspozycji gości

otwarty basen kąpielowy z podgrzewaną wodą
jacuzzi, sauna
kort tenisowy
miejsce do grillowania i wiata biesiadna

02-11.09.2023

9 n

Posiłki 2 x dziennie: śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu

1 910 +300 zł/os. transport

Opłata klimatyczna 22,50

TFG 4zl

2236,50 zł.

MILA TOUR

 

Osoby zapisane na wyjazd do Ośrodka "Skowronek" w Głuchołazach w dniach 05 - 11.03.2023 r.zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 10.11.br godz. 14.00 - sala konferencyjna Dworca PKP w Wodzisławiu Śląskim. Wpłata zaliczki w kwocie 200,00 zł od osoby: do 18 listopada br. na konto WUTW nr r-ku: 561050 1344 1000 0090 3144 7155 / ING /, z dopiskiem w tytule: „Głuchołazy – nazwisko i imię” lub podczas spotkania albo w biurze WUTW 18 listopada br. w godz.od 10.00 do 11.00. Koordynatorka wyjazdu - Leokadia Pawelec