MIASTO DLA SENIORA, SENIOR DLA MIASTA

26 marca br. liczna grupa naszych słuchaczy wzięła udział w konferencji pn. „MIASTO DLA SENIORA, SENIOR DLA MIASTA”, podczas której poruszone zostały sprawy związane z wdrażaniem „Srebrnej Gospodarki”, bezpieczeństwem seniorów, zapewnieniem jak najdłuższej samodzielności. Prezes Donata Malińska przedstawiła sposoby edukacji i aktywizacji słuchaczy w ramach Stowarzyszenia Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego m.in. dotyczące zagospodarowania czasu seniorów, profilaktyki zdrowia, wypoczynku, nauki języków obcych i wielu innych aktywności. Natomiast Liderka Wolontariatu Edyta Mężyk
zaprezentowała zaangażowanie naszych wolontariuszek w działania międzypokoleniowe. Nasz zespół śpiewaczy uświetnił swoimi wykonaniami wokalnymi to ważne wydarzenie.

Zaprezentowana została przez D. Malińską również ankieta dedykowana Seniorom, ważna dla wszystkich środowisk naszego miasta, dzięki której zbadane zostaną potrzeby osób starszych i będzie można wytyczyć sposoby, metody i środki ich realizacji. Interaktywna Ankieta jest już dostępna na stronie https://forms.gle/HPaPRRdVhMMif1D88

Zapraszamy do jej wypełnienia i wysłania.

Organizatorami wydarzenia byli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim oraz Miasto Wodzisław Śląski.

WUTW - Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku   Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek Wodzisławska Rada Seniorów Policja Wodzisław Śląski