Ważne - miesięczna składka

Przypominamy Słuchaczom, że od października 2023 r. obowiązuje miesięczna składka w wysokości 10 zł, czyli składka kwartalna wynosi 30 zł.(za miesiące X, XI, XII. 2023 r.).Słuchacze, którzy wpłacili niższą kwotę, proszeni są o dokonanie dopłaty.