Inauguracja roku akademickiego 2023/24

O2.10.2023 Inauguracja roku akademickiego 2023/24 w Wodzisławskim Centrum Kultury
Po powitaniu uczestników przez Prezes Stowarzyszenia WUTW, Donatę Malińską, odbyło się:
- Wystąpienie Pani Rektor AHE Elżbiety Trojniar
- Ślubowanie nowych studentów i pasowanie na nowych studentów
- Odśpiewanie hymnu: „Gaudeamus” w wykonaniu Grupy Śpiewaczej WUTW pod dyrekcją prof. Izabelli Zieleckiej- Panek.
- Prezentacja „ Jak nam minął kolejny rok akademicki w WUTW…” - (Donata Malińska i Bożena Kowalczyk)
- Wręczenie podziękowań i upominków dla wyróżniających się w pracy społecznej słuchaczy i słuchaczek.
- Wykład inauguracyjny pt.„Seniorzy w obliczu cyfrowych wyzwań” - dr inż. Tomasz Zieliński, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prodziekan - Dyrektor Filii w Rybniku.
- Poczęstunek.