Informacja w sprawie płatności za zajęcia w miesiącu styczniu 2022 r.

Osoby , które uczestniczyły w zajęciach w miesiącu grudniu 2021 r

i uiściły należność za te zajęcia są zwolnione z płatności w miesiącu styczniu 2022 r. ( uiszczona za grudzień opłata przechodzi na miesiąc styczeń}

W/w nie dotyczy zajęć z Tai Chi.

Opłata za zajęcia z Tai Chi wynosi 20,00 zł. miesięcznie począwszy od miesiąca stycznia 2022 r.