Projekt współfinansowany w wyniku  konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Okres realizacji: 01.05.2024 r. – 30.12.2024 r.

Specjalista ds. księgowo-rozliczeniowych: Małgorzata Łapka

Kordynator projektu: Agata Bukała

Działanie I. - To cykl wykładów i warsztatów

 1. Zrozumienie Zdrowia Psychicznego- wykład
 2. Budowanie silnej postawy dla zdrwoia psychicznego - warsztaty
 3. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami- wykład
 4. Zrozumienie depresji i samotności- wykład
 5. Strategie radzenia sobie z depresją i samotnością- warsztaty
 6. Jak być wsparcim dla bliskich:granice,empatia, skuteczna komunikacja- wykład
 7. Zrozumienie i radzenie sobie z traumą- wykład
 8. Planowanie na pszyszłość- warsztaty

Działanie II - Zajęcia w terenie

Zajęcia profilaktyki psychogeriatrycznej w plenerze „Pobudzanie psychiki poprzez aktywizację seniorów".

Proponowana będzie różnorodna forma aktywności fizycznej oraz romowy,zabawy integracyjne wzmacniające więzi i relacje międzyludzkie.

Działanie II planuje się przeprowadzić w jednym z ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie.

Stowarzyszenie WUTW zaprasza do udziału w plenerze malarskim „Wodzisław Śląski oczami twórców sztuki nieprofesjonalnej”, który odbędzie się 8 czerwca (sobota) 2024 roku na Rynku w Wodzisławiu Śląskim i jego najbliższych okolicach.

Plener ma charakter otwarty, jego celem jest promocja miasta Wodzisławia Śląskiego oraz umożliwienie jego mieszkańcom kontakt ze sztuką i twórcami a także integracja środowisk twórczych.

By wziąć udział w plenerze należy wypełnić i własnoręcznie podpisać kartę zgłoszeniową załączoną do regulaminu dostępnego poniżej oraz dostarczyć ją do 29 maja do siedziby SWUTW ul. Styczyńskiego 2 w Wodzisławiu Śląskim lub elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plener realizowany jest w ramach projektu „WodziSeniorArt - z kulturą za Pan Brat” przy wsparciu finansowym Miasta Wodzisław Śląski – rodzaj zadania publicznego: Organizowanie na terenie Miasta wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, spektakli, występów artystycznych.

Regulamin

 • Plener adresowany jest do nieprofesjonalnych twórców, osób powyżej 16 roku życia;

 • Udział jest nieodpłatny;

 • Organizator zapewnia podobrazia w różnych rozmiarach, farby akrylowe, poczęstunek;

 • Organizator może udostępnić na czas pleneru sztalugi;

 • Materiały plenerowe wydawane będą Uczestnikom w dniu pleneru w siedzibie SWUTW (adres jak wyżej);

 • W pozostałe materiały i narzędzia Uczestnicy zaopatrują się we własnym zakresie;

 • Organizator nie zapewnia dojazdu na miejsce pleneru i nie zwraca kosztów dojazdu;

 • Maksymalna ilość uczestników nie może przekroczyć 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń;

 • Uczestnicy pleneru zobowiązani są do przekazania do dnia 14 czerwca 2024 r. do siedziby Organizatora wykonanej na plenerze pracy na otrzymanym podobraziu. Praca ta przechodzi na własność Organizatora.

 • Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania pleneru.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników pleneru.

 • Podsumowaniem pleneru będzie pamiątkowy katalog i wernisaż w Pałacu Dietrichsteinów (w miesiącu wrześniu) oraz wystawa poplenerowa. Termin wernisażu i wystawy zostanie ogłoszony na stronie internetowej https://wutw.pl/ oraz facebooku WUTW;

 • Uczestnicy zobowiązani są do stawienia się w/w terminach w miejscu organizacji pleneru i wernisażu;

 • Uczestnik pleneru wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych;

 • Zgodnie z polityka przetwarzania i przechowywania danych osobowych (RODO), dane Uczestników użyte będą w niezbędnym zakresie oraz tylko i wyłącznie na potrzeby projektu.

 • W razie niesprzyjającej pogody Uczestnicy mogą skorzystać z pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej, ul. Styczyńskiego 2.

 • KARTA ZGŁOSZENIOWA (kliknij tutaj)
Zadanie publiczne w zakresie działań majacych na celu wspieranie i upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów.
Okres realizacji: 1.05.24 - 31.07.24
Koordynator projektu - Agata Bukała
Specjalista ds księgowo-rozliczeniowych - Małgorzata Łapka
W ramach projektu zostanie zrealizowane działanie:
Aktywizacja seniorów poprzez integrację i aktywny udział w pikniku "Aktywni z wiekiem"

zadanie publiczne w zakresie działań mających na celu organizowanie na terenie Miasta wydarzeń kulturalnych, w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, spektakli, występów artystycznych - dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Okres realizacji: 01.04.2024 r. – 31.12.2024 r.
Całkowita wartość projektu:
36.052,20
Dotacja:
19.937,20
Koordynator projektu:
Bożena Kowalczyk
Specjalista ds. księgowo-rozliczeniowych: Małgorzata Łapka
W ramach projektu zostaną zrealizowane m.in. działania (harmonogram)

1. Organizacja spektaklu teatralnego dla dzieci wczesnoszkolnych przez amatorski teatr „Młodzi Duchem” - „Zamieszanie w krainie bajek” 15.V.2024 w WCK;

2. Organizacja spektaklu teatralnego dla seniorów przez amatorski teatr „Młodzi Duchem” – „Bajki w świecie dorosłych” – 23.VI.2024 w Pałacu Dietrichsteinów;

3. Organizacja pleneru malarskiego i wystawy poplenerowej „Tak widzę Wodzisław” VI-IX.2024;

4. Organizacja festiwalu tańca grup senioralnych - 30.XI.2024 w WCK;

5. Koncert Przedsylwestrowy „Toskański Wieczór” – 16.XII.2024 w WCK.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

na spektakl teatralny „Zamieszanie w Krainie Bajek” w wykonaniu amatorskiego teatru „Młodzi Duchem” działającego przy SWUTW

1. Nazwa jednostki oświatowej ………………………………………………………………….

2. Ilość uczniów/ dzieci ……………………………. 3. Ilość nauczycieli/opiekunów ………….

4. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej ……………………………………………………………

5. Numer telefonu kontaktowego ………………………… 6. Adres e-mail ……………………..


Okres realizacji: 01.04.2024 r. – 31.12.2024 r.
Całkowita wartość projektu: 18 280,00 zł
Dotacja:
16 120,00
Koordynator projektu: Donata Malińska
Specjalista ds. księgowo-rozliczeniowych: Małgorzata Łapka
W ramach projektu zostaną zrealizowane m.in. działania:
I.
PROMOWANIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - 6 wykładów z warsztatami :
1. Demencja – nasz problem
W stawie ruch – choroby stawów
Nie tylko szkiełko i oko – problemy ze wzrokiem
„Miej serce i patrzaj w serce” – profilaktyka układu sercowo-naczyniowego I

Miej serce i patrzaj w serce” – profilaktyka układu sercowo-naczyniowego II
Jedz z głową, czyli dieta seniora.
II.
ŚRODOWISKO DLA ZDROWIA

1. Zwiedzanie i zajęcia w Edukatorium Juliusz oraz w Parku w Rybniku- medycyna i farmacja– lipiec
2. Zapoznanie się z możliwościami profilaktyki uzdrowiskowej w Uzdrowisku Goczałkowice - sierpień
III. UPOWSZECHNIANIE ZDROWYCH NAWYKÓW
Zajęcia z Uczestnikami Projektu w temacie opracowania ulotki promującej zdrowy styl życia, będącej efektem osiągniętych rezultatów w trakcie realizacji projektu, a zarazem promocją działań podejmowanych przez samorząd miejski oraz stowarzyszenie na rzecz seniorów.

Harmonogram działań ZADANIA PUBLICZNEGO pn. Akademia Zdrowego Seniora II
realizowanego w okresie 01.04.2024 – 31.12.2024 r.

Fundacja Aktywnej Edukacji

Kraków- dr Andrzej Fiertak

Jest doktorem biologii, wieloletnim pracownikiem naukowym UJ, absolwentem europeistyki, edukatorem zajmującym się promocją zdrowia i ochroną środowiska.

Zadania tematyczne:

1.Wykład z warsztatami- 3 godziny:

Demencja –nasz problem;

do 50 seniorów z terenu miasta

25 kwiecień 2024 r.

10:00 – 13:00
Dworzec PKP-sala konferencyjna

2. Wykład z warsztatami- 3 godziny:

W stawie ruch – choroby stawów

do 50 seniorów z terenu miasta

6 maj 2024 r.

10:00 – 13:00
Dworzec PKP-sala konferencyjna

3. Wykład z warsztatami- 3 godziny:

Nie tylko szkiełko i oko –problemy ze wzrokiem

do 50 seniorów z terenu miasta

16 wrzesień 2024 r.

10:00 – 13:00
Dworzec PKP-sala konferencyjna

4. Wykład z warsztatami- 3 godziny:

„Miej serce i patrzaj w serce” – profilaktyka układu sercowo-naczyniowego

do 50 seniorów z terenu miasta

21.październik 2024 r.

10:00 – 13:00
Dworzec PKP-sala konferencyjna

5. Wykład z warsztatami- 3 godziny:

„Miej serce i patrzaj w serce” – profilaktyka układu sercowo-naczyniowego II

do 50 seniorów z terenu miasta

18 listopad 2024 r.

10:00 – 13:00
Dworzec PKP-sala konferencyjna

6. Wykład z warsztatami- 2 grupy po 1,5h =3 godziny:

Jedz z głową, czyli dieta seniora.

do 50 seniorów z terenu miasta

9 grudzień 2024 r.

10:00 – 13:00
Dworzec PKP-sala konferencyjna

 

Zajęcia wyjazdowe:
Środowisko dla zdrowia
Rybnik , Goczałkowice

1.Zwiedzanie i zajęcia w Edukatorium Juliusz w Rybniku- medycyna i farmacja.
Korzystanie z urządzeń siłowni w Parku nad Nacyną.
ul. Klasztorna 11, 44-200 Rybnik;

 

50 seniorów z terenu miasta

 

 

lipiec 2024 r.

2. Zapoznanie się z możliwościami profilaktyki uzdrowiskowej w Uzdrowisku Goczałkowice
Miejsce realizacji:
ul. Uzdrowiskowa 54
43–230 Goczałkowice-Zdrój

 

50 seniorów z terenu miasta

 

 

sierpień 2024 r.