SPORTOWY PIKNIK na BALATONIE

Już niebawem - 18 czerwca w god. 10.00 - 14.00 odbędzie się na terenie ośrodka rekreacyjnego Balaton piknik o charakterze sportowym.

Zapraszamy słuchaczy oraz seniorów z naszego miasta Wodzisławia Śląskiego  do udziału! Będziemy bawić się korzystając ze sprzętu sprtowego i nie tylko.

Każdy zapisany uczestnik (tel. 32 320 86 58 lub osobiście w biurze) otrzyma posiłek regeneracyjny. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc.

Projekt "Aktywni z wiekiem" realizowany w ramach zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów"  dofinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.