ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW SWUTW

Zarząd Stowarzyszenia Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku zawiadamia, iż Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków odbędzie się 23 maja 2024 r.(czwartek) o godzinie 15:30 w Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim w sali koncertowej na pierwszym piętrze.
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego członkowie zostaną zapoznani z następującymi sprawozdaniami:
1. Sprawozdaniem merytorycznym z działalności SWUTW za 2023 r.
2. Sprawozdaniem finansowym SWUTW za 2023 r.
3. Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
Uprawnieni do głosowania członkowie podejmą uchwały w powyższych sprawach oraz Uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi za 2023 r.
Informujemy , iż na podstawie § 20 pkt 4 Statutu SWUTW:
„Uchwały Walnego Zebrania – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie…”
Niniejsze ogłoszenie publikuje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie SWUTW oraz na stronie www.wutw.pl
Dla uczestników zebrania wystąpi Zespół śpiewaczy „Lubimy Śpiewać”.
O 17:00 odbędzie się  spektakl BAJKI DLA DOROSŁYCH. przygotowany przez nasz Teatr Młodzi Duchem  w ramach projektu pn. „WodziSeniorArt – z kulturą za pan Brat!” współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego - rodzaj zadania publicznego: organizowanie na terenie Miasta wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, spektakli, występów artystycznych. Okres realizacji: 01.04.2024 r. – 31.12.2024 r.
Po zebraniu zapraszamy na poczęstunek.