ŚRODA MUZYCZNA 30.11.22

 Klub Miłośników Muzyki i Teatru w imieniu własnym oraz sponsora, dzięki któremu możemy się spotkać - zaprasza w dniu 30.11.2022 r. do Pilzner Pub Rynek 8, na „Środę Muzyczną”. Godz. 17,15 krótkie zebranie Klubu, godz. 17:30 wieczór muzyczny. Utwory wykonane na akordeonie na życzenie sponsora, przez wspaniałego artystę Henryka Sosnę.

 Liderka Klubu, Elżbieta Wietecha