Informacja Klubu Rękodzieła

Liderka Klubu Rękodzieła Barbara Jeleń, zaprasza członków klubu na zajęcia we wtorek 08.11.2022 r. o godz.10.00 -tej do siedziby WUTW ul. Styczyńskiego 2.
UWAGA !
Zajęcia klubu będą się odbywać we wtorki a nie w środy. Godzina i miejsce zajęć bez zmian.